Fakta týkající se pneumatik

Fakta týkající se pneumatik

Originální, vysoce kvalitní pneumatika je mnohem více než pouhý kus gumy; je výsledkem důkladného vývoje a svědomitého zkoušení a představuje pečlivě připravený a vysoce moderní výrobek, který zahrnuje velký stupeň manuální práce, chemickou a technickou odbornost, přesnost a vysoce kvalitní materiály. Proto se nelze divit, že práce na vývoji nové pneumatiky, potřebná k tomu, aby se pneumatika dostala na silnici, trvá dva až čtyři roky.