Testy na vozidlech

Odolnost proti opotřebení pneumatik se testuje na základě takzvaného Convoy-testu. V tomto testu jedou tři podobná vozidla za sebou po stanoveném úseku. Vozidla ujedou během dvou týdnů přibližně 15 000 km. Dvě vozidla jsou opatřena testovacími pneumatikami. Pneumatiky třetího vozidla slouží jako referenční pneumatiky, se kterými se porovnávají výsledky testu testovacích pneumatik. Pomocí tohoto testu se stanoví rychlost opotřebení pneumatik. Při tom se také kontroluje, zda si pneumatiky zachovávají navzdory opotřebení svůj stejnoměrný, bezvadný tvar.
 
Provádíme testy v mnoha zemích ve spolupráci s tamními společnostmi provozujícími taxi. Díky nasazení pneumatik v běžném každodenním provozu taxi získáváme reálné, autentické informace o opotřebení pneumatik na rozličných vozovkách a v proměnlivých dopravních situacích.
 
Dodávky a automobily se skříňovu karoserií transportních firem jsou vybavovány našimi pneumatikami série C. Tímto způsobem získáváme přímou odezvu od řidičů o funkcionalitě a vlastnostech pneumatik v typických situacích při použití.