Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Nokian Tyres

Společnost Nokian Tyres plc (dále jen „Nokian Tyres“ nebo „my“) je správcem osobních údajů spojených s našimi podnikovými obchodními kontakty, k nimž patří zejména zástupci nebo kontaktní osoby podnikových zákazníků. Společnost Nokian Tyres je také správcem osobních údajů spojených se spotřebiteli, kteří se zaregistrovali k našim službám nebo kteří se případně přihlásili k odběru různých publikací (například zpravodaje společnosti Nokian Tyres). 

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak společnost Nokian Tyres v kontextu svého podnikání zpracovává osobní údaje spotřebitelů a podnikových obchodních kontaktů (dále jen „zákazník“). Ochrana soukromí zákazníků je pro nás důležitá. Společnost Nokian Tyres se zavazuje zpracovávat osobní údaje transparentně a v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.  

SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Správcem pro osobní údaje našich zákazníků je společnost Nokian Tyres plc. Jakékoli dotazy týkající se soukromí našich zákazníků nám můžete zasílat na následující adresu:  

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINSKO 
[email protected] 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD 

ZÁKAZNÍK – PODNIKOVÝ OBCHODNÍ KONTAKT  

Osobní údaje jsou získávány především v situacích, kdy si podnikový zákazník od společnosti Nokian Tyres pořídil produkty nebo služby nebo kdy se podnikový obchodní kontakt zaregistroval k našim digitálním službám. Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:  

 • Za účelem poskytování produktů a služeb našim podnikovým zákazníkům   

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, fakturační údaje a další informace, které zákazník nebo zaměstnanec zákazníka poskytl při pořizování našich produktů.  

 • Za účelem udržování obchodních vztahů s našimi podnikovými zákazníky v kontextu služeb zákazníkům, komunikace se zákazníky, správy schůzek se zákazníky a správy potenciálních zákazníků  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří údaje související se službami zákazníkům, jako jsou kontaktní údaje, informace odeslané prostřednictvím formulářů průzkumů a zpětné vazby, informace o účasti na akcích a zapojení do kampaní, odběr zpravodajů nebo jiné údaje, které nám byly předány v kontextu žádostí o služby zákazníkům. Telefonní hovory s oddělením služeb zákazníkům jsou zaznamenávány, aby byla zajištěna kvalita služeb zákazníkům.  

 • Za účelem vývoje našich produktů a služeb v kontextu průzkumů mezi zákazníky, recenzí zákazníků a analýzy webů  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje související s online aktivitami a preferencemi našich zákazníků a údaje, které z nich mohou být vyvozeny. Osobní údaje budou obvykle agregovány nebo budou jinak anonymizovány pro vytváření statistik a sestav pro rozvoj podnikání a produktů. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Za účelem prodeje a propagace našich produktů a služeb, například prostřednictvím reklamy zobrazované online a zasílané poštou 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, informace o chování, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory a údaje o nákupech. Shromážděné osobní údaje jsou dále zpracovávány, aby bylo možné vytvářet cílové skupiny a nabízet cílený obsah. Cílený obsah se vždy zakládá na segmentech nebo cílových skupinách, a ne na chování našich jednotlivých zákazníků.  

 • Za účelem poskytování služeb Dealer Services společnosti Nokian Tyres našim podnikovým zákazníkům 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory a informace související se správou identit, jako jsou informace o autorizaci.  

 • Za účelem pořádání a řízení zákaznických akcí, jako jsou veletrhy a představení nových produktů společnosti Nokian Tyres  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje a informace o cestování a ubytování.  

 • Plnění zákonných povinností a jakýchkoli dalších oficiálních pravidel a předpisů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří jakékoli relevantní informace týkající se zákonných povinností.  

Zpracování osobních údajů našich podnikových zákazníků má vždy jeden z následujících právních základů:  

 • Souhlas 

V souvislosti s odběrem zpravodajů zpracováváme osobní údaje, jen pokud nám k tomu zákazník poskytne souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

 • Smlouva 

Při poskytování naší služby Marketing Toolbox zpracováváme osobní údaje našich podnikových zákazníků na základě smlouvy. 

 • Povinnost vyplývající ze zákona 

Právním základem zpracování v souvislosti s plněním našich zákonných povinností je naše povinnost vyplývající ze zákona.  

 • Oprávněný zájem 

Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu v kontextu vývoje, prodeje, propagace, doručování a poskytování našich produktů a služeb, za účelem udržování obchodních vztahů s našimi zákazníky a za účelem pořádání a řízení zákaznických akcí. 

Abychom se ujistili, že mezi společností Nokian Tyres a zákazníkem existuje významný a relevantní vztah, a abychom prokázali, že náš oprávněný zájem nezpůsobuje žádné významné narušení soukromí zákazníka a nemá ani žádný jiný nežádoucí dopad na jeho zájmy a práva, posuzujeme zpracování s použitím ověření vyváženosti. Další informace o ověření vyváženosti si můžete vyžádat na adrese [email protected].  

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD 

ZÁKAZNÍK – SPOTŘEBITEL  

Osobní údaje jsou získávány především během registrace k našim službám, při objednávání našich publikací, jako jsou zpravodaje, nebo v souvislostmi s našimi průzkumy a soutěžemi. Osobní údaje mohou být také získávány nebo vyvozovány z používání služeb. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:  

 • Za účelem zasílání zpravodaje a dalších publikací příjemcům, kteří se k jejich odběru přihlásili 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení a informace o chování.   

 • Za účelem poskytování služeb zákazníkům ze segmentu spotřebitelů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří informace související se službami zákazníkům, jako jsou kontaktní údaje, informace odeslané prostřednictvím formulářů zpětné vazby nebo jiné údaje, které nám byly předány v kontextu žádostí o služby zákazníkům. Telefonní hovory s oddělením služeb zákazníkům jsou zaznamenávány, aby byla zajištěna kvalita služeb zákazníkům.  

 • Za účelem propagace a inzerce našich produktů a služeb, například prostřednictvím reklamy zobrazované online a zasílané poštou   

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje o chování, údaje související s online aktivitami a preferencemi našich zákazníků a údaje, které mohou být vyvozeny z jiných námi shromažďovaných údajů. Shromážděné osobní údaje jsou dále zpracovávány, aby bylo možné vytvářet cílové skupiny a nabízet cílený obsah. Cílený obsah se vždy zakládá na segmentech nebo cílových skupinách, a ne na chování našich jednotlivých zákazníků. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Za účelem poskytování našich služeb, jako je záruka na technologii aramidových vláken nebo záruka Satisfaction Promise společnosti Nokian Tyres  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, informace o vozidlech a pneumatikách a informace o nákupech.  

 • Za účelem pořádání soutěží a slosování pro naše zákazníky ze segmentu spotřebitelů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje a případné informace související s konkrétní soutěží.  

 • Za účelem vývoje našich produktů a služeb na základě zpětné vazby od našich zákazníků, jejich recenzí produktů a online aktivit 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje o chování, zpětná vazba od zákazníků a recenze produktů. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Plnění zákonných povinností a jakýchkoli dalších oficiálních pravidel a předpisů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří jakékoli relevantní informace týkající se příslušných zákonných povinností.  

Zpracování osobních údajů našich zákazníků ze segmentu spotřebitelů má vždy jeden z následujících právních základů:  

 • Souhlas 

V souvislosti s odběrem zpravodajů zpracováváme osobní údaje, jen pokud nám k tomu zákazník poskytne souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

 • Smlouva 

Právním základem zpracování je smlouva, když zpracováváme osobní údaje pro účely pořádání soutěží nebo slosování, nebo v souvislosti se zárukami na produkty, u kterých je zpracování nezbytné pro smluvní vztah a uplatňování smlouvy na služby.   

 • Povinnost vyplývající ze zákona 

Právním základem zpracování v souvislosti s plněním našich zákonných povinností je naše povinnost vyplývající ze zákona.  

 • Oprávněný zájem 

Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli vyvíjet naše produkty a služby, poskytovat služby zákazníkům a propagovat a inzerovat naše produkty a služby.  

Abychom prokázali, že náš oprávněný zájem nezpůsobuje žádné významné narušení soukromí zákazníka a nemá ani žádný jiný nežádoucí dopad na jeho zájmy a práva, posuzujeme zpracování s použitím ověření vyváženosti. Další informace o ověření vyváženosti si můžete vyžádat na adrese [email protected].  

PŘENÁŠENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Přenášení osobních údajů  

Nokian Tyres je globální společnost, a využívá proto subdodavatele a poskytovatele služeb, aby zajistila efektivní chod svého podnikání. Subdodavatele například používáme pro realizaci kampaní a přímý marketing a poskytovatele služeb pro správu plateb a fakturace.  

Naši subdodavatelé vždy zpracovávají osobní údaje, jen pokud je společnost Nokian Tyres jejich zpracováním pověří, a tyto ostatní strany jednají naším jménem jen jako zpracovatelé údajů. Takové zpracování je vždy chráněno smluvními ujednáními, která zajišťují, aby naši poskytovatelé služeb a partneři zpracovávali osobní údaje našich zákazníků v souladu se zákony a osvědčenými postupy.  

Pokud naši subdodavatelé nebo poskytovatelé služeb mají sídlo mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), zaručujeme adekvátní úroveň ochrany osobních údajů našich zákazníků prostřednictvím náležitých záruk s použitím standardních vzorových smluvních ujednání schválených Evropskou komisí nebo prostřednictvím jiného platného mechanismu v souladu s aplikovatelnou legislativou.  

Zpřístupnění osobních údajů  

Zpřístupňujeme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností. Pokud například napomáháme s vyšetřováním nehod, musíme zpřístupnit relevantní informace na podporu úřadů provádějících šetření.  

Osobní údaje můžeme zpřístupnit ostatním společnostem v rámci skupiny Nokian Tyres. K tomu obvykle dochází pro účely služeb zákazníkům, řízení vztahů se zákazníky a marketingu.  

V případě prodeje, sloučení nebo jiné změny v uspořádání našich obchodních operací nebo aktiv musíme kupujícímu nebo potenciálnímu prodávajícímu či kupujícímu takových obchodních jednotek nebo aktiv zpřístupnit osobní údaje v souladu s platnými zákony. V takovém případě zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu s cílem zajistit kontinuitu našeho podnikání. Pokud zákazník nebude s takovým zpracováním souhlasit, je možné, že kupující našich obchodních operací nebude moci nadále poskytovat služby.  

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

S použitím technických a organizačních opatření zajišťujeme zabezpečení osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo jiným podobným nedovoleným přístupem. Tyto metody zahrnují používání bran firewall, technologie šifrování a zabezpečení prostor se servery. Přístup k osobním údajům je omezen jen těm osobám, které je nezbytně potřebují, a řízen s použitím systémových přístupových práv a také prostřednictvím udělování a řízení přístupových práv.  

V případě porušení zabezpečení osobních údajů uvědomíme v souladu s platnými zákony místní dozorové úřady a všechny osoby, jejichž osobní údaje mohly být ohroženy.  

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ  

Jako zodpovědná společnost usilujeme o otevřenost a transparentnost zpracování osobních údajů našich zákazníků. To znamená, že našim zákazníkům poskytujeme možnost řídit zpracování jejich osobních údajů.  

Právo na přístup. Zákazníci mají právo obdržet potvrzení, zda zpracováváme jejich osobní údaje a jaké osobní údaje o nich zpracováváme, a mají také právo obdržet kopii svých osobních údajů. 

Právo na opravu. Pokud jsou osobní údaje našich zákazníků nepřesné nebo neúplné, mají zákazníci právo požádat o opravu nebo doplnění svých údajů.  

Právo na omezení zpracování. Zákazníci mají právo požádat o omezení vznesením námitky vůči přesnosti svých osobních údajů. V takové situaci jsou aktivity zpracování omezeny po dobu, která je zapotřebí na ověření přesnosti osobních údajů.  

Právo vznést námitku. Zákazníci mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Naši zákazníci mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.  

Právo být zapomenut. Zákazníci mají právo požádat o vymazání svých osobních údajů. V některých případech může přesto existovat převažující důvod pro zpracování nebo uchovávání osobních dat, například pro plnění zákonných povinností nebo pro potřeby záruky.  

Právo na přenositelnost údajů. Zákazníci mají právo vyžádat si své osobní údaje ve strojově čitelném formátu v situacích, kdy osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy nebo udělení souhlasu. Toto právo se vztahuje jen na osobní údaje, které nám zákazníci poskytli.  

Právo na odvolání souhlasu. Zákazníci mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

Pokud se zákazníci domnívají, že zpracování osobních údajů porušuje jejich práva, mohou kontaktovat dozorový úřad a podat stížnost na zpracování osobních údajů naší společností.  

Jakékoli dotazy nebo žádosti v souvislosti s výše uvedenými právy je možné poslat e-mailem na adresu [email protected].  

DOBA UCHOVÁVÁNÍ  

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak vyžaduje účel, pro který byly shromážděny, nebo dokud neobdržíme žádost o jejich vymazání – pokud ovšem není naší zákonnou povinností je uchovávat delší dobu. Doba uchovávání osobních údajů je stanovena na základě následujících kritérií:  

 • Pokud má u nás zákazník účet služby Dealer Service, budeme osobní údaje uchovávat, dokud je účet aktivní nebo dokud to bude zapotřebí pro poskytování služeb zákazníkovi.  
 • V případě záruk a dalších programů souvisejících s produkty musíme osobní údaje v jednotlivých případech uchovávat po dobu platnosti záruky nebo programu a obecně dokud nevyprší platnost jakýchkoli případných nároků vůči společnosti Nokian Tyres. 
 • Pro účely pořádání soutěží nebo slosování budou osobní údaje uchovávány, dokud soutěž neskončí a nejsou provedena všechna následná opatření. Další informace o době uchovávání jsou vždy uvedeny v podmínkách soutěže. 
 • Když se zákazník přihlásí k odběru elektronické komunikace přímého marketingu, zpracováváme osobní údaje pro tyto účely tak dlouho, dokud odběr zůstává v platnosti. V případě, že zákazník odvolá svůj souhlas, ukončíme zpracovávání osobních údajů, a pokud neexistuje žádný jiný platný důvod pro jejich zpracovávání, osobní údaje vymažeme. 

Jakékoli dotazy v souvislosti s dobou uchovávání osobních údajů našich zákazníků je možné poslat e-mailem na adresu [email protected]. 

REVIZE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Nepřetržitě vyvíjíme nové služby, a toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údaje se proto může změnit. Změny mohou také vycházet ze změn v legislativě. Doporučujeme našim zákazníkům, aby si udržovali přehled o možných změnách tak, že budou pravidelně navštěvovat tuto stránku s prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. 

Whistleblowing Privacy Statement

Nokian Tyres plc (“Nokian Tyres” or “we”) is the controller for the personal data concerning our group level whistleblowing process. Nokian Tyres group has a defined whistleblowing process for investigating suspected internal violations or other unethical behaviour.

This Privacy Statement describes how Nokian Tyres processes personal data in the context of the whistleblowing process. Because personal data from various data subjects can be processed during the whistleblowing process, data subjects usually involve the person making a report (“the whistleblower”) and the person mentioned in a report (“the alleged wrongdoer”). Depending on the case under investigation, personal data of the investigator and witnesses can also be processed.

Protection of data subjects’ privacy is important to us. Nokian Tyres is committed to processing personal data transparently and in com­pliance with applicable da­ta pro­tec­tion laws.

Controller and Contact Information

Nokian Tyres plc is the controller of the personal data processed in the whistleblowing process. Any questions regarding our privacy practices can be directed to us:

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
[email protected]

Purposes of Processing & Legal Basis

Nokian Tyres whistleblowing process’s aim is to ensure the quality of Nokian Tyres governance system and to maintain trust towards Nokian Tyres group.  In addition, its objective is to encourage employees and other stakeholders to report any findings or suspicions of non-compliance with laws, Nokian Tyres’ business principles or other guidelines.

In connection to Nokian Tyres’ whistleblowing process, personal data is processed for the purposes of:

 • preventing, identifying and   investigating   suspected   criminal   activity, internal   violations   and   other malpractices;
 • preventing, identifying and investigating suspected activity, which is unethical or against Nokian Tyres’ Code of Conduct.

In the context of the whistleblowing process and an internal investigation, we will process your personal data based on the following legal grounds: 

 • Legal basis for processing is our legitimate interest to monitor compliance with applicable laws and Nokian Tyres’ Code of Conduct and other guidelines. In this respect, we will always determine case by case whether our interests are not overridden by the interests, fundamental rights and freedoms of the data subjects involved. Also, the processing is necessary to comply with a legal obligation, given the fact that whistleblowing systems may be mandatory in some countries where Nokian Tyres operates.
 • To the extent that the processing relates to special categories of personal data, the legal basis for such processing is that it is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising the specific rights of Nokian Tyres in the field of employment and social security and social protection law, or that the processing is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Sources & Categories of Personal Data

All whistleblowing investigations related to information received from the official whistleblowing channels are conducted or headed by Nokian Tyres’ internal audit unit. Initially personal data is primarily obtained through the official whistleblowing channels (via a specific whistleblowing e-mail address or via regular mailing address). Depending on the case under investigation, personal data is also obtained through the investigative measures.

In most cases the personal data processed in connection to the whistleblowing process includes: 

 • Data received via whistleblowing notification such as name and contact details of the whistleblower (unless notification is made anonymously) and the alleged wrongdoer, and a description of the suspected misconduct. Due to the nature of the whistleblowing channel and varying case contexts, the received data can vary significantly on each case. Depending on the received notification, processed personal data can also include special categories of personal data.
 • Data obtained through investigative measures such as employment information, physical safety related information (e.g. CCTV, access control information), information related to system administration and network security, records of working hours, witness testimonies and case relevant information from public registers or other public or internal information or information from internal systems used in conjunction with other information.

Personal Data Transfers and Disclosures 

Personal data transfers

As a global company, Nokian Tyres may use subcontractors and service providers to process whistleblowing investigations. The processing of personal data in relation to our subcontractors is always commissioned by Nokian Tyres and the other parties will act only on our behalf as personal data processors. Such processing is always protected with contractual arrangements to ensure that our service providers and partners process personal data in accordance with the laws and good data processing practices to maintain high integrity of the investigation.

In a case our subcontractor or service providers is located outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) we ensure the adequate level of protection whistleblowing investigation related personal data with appropriate safeguards by using standard contractual model clauses approved by the European Commission or another valid mechanism provided under applicable legislation.

Personal Data Disclosures

We only disclose personal data that is strictly necessary for complying with the statutory requirement. If the investigated whistleblowing case involves illegal or criminal activities, the case may be reported to the appropriate authorities in accordance with applicable laws. Third parties to whom data can be disclosed based on a specific case context and local legislation include for example the law enforcement authorities, the tax administration, customs and in certain cases the insurance company or other case owners of the matter.

In a case we sell, merge or otherwise re-arrange our business operations or assets, we need to disclose personal data to purchaser or prospective seller or buyer of such business or assets in compliance with applicable laws. In such a case we process personal data based on our legitimate interest to ensure our business continuity.

Security of Personal Data

We use technical and organisational measures to ensure the security of personal data from loss, misuse or other similar unlawful access. Such methods include the use of firewalls, encryption technologies and safe server premises. Access to personal data is limited on “need-to-know” basis and controlled by system access rights, as well as through granting and controlling access rights.

In the event of a personal data breach, we will notify local supervisory authorities and everyone whose personal data may have been endangered in accordance with applicable legislation.

Data Subject Rights

As a responsible company we want to be open and transparent on the processing of personal data. This means we give our data subjects the opportunity to control the processing of personal data. However, because of the nature of the processing in whistleblowing investigations, we have the right to derogate from exercising the data subjects’ rights in certain situations based on legal grounds.

Right of Access. Data subjects have the right to receive a confirmation whether we are processing their personal data, what personal data we process about them and to receive a copy of their personal data. Because of the sensitive nature of the data processing in whistleblowing process, it is necessary to balance all interests involved in a right of access request. Therefore, all information about personal data processing in the context of whistleblowing purposes upon a right of access request cannot in all cases be submitted to the data subject, because that could adversely affect the rights or freedoms of others.

Right to Rectification. In case personal data of our data subjects regarding the whistleblowing process is inaccurate or incomplete, data subjects have the right to request rectification or completion of their data.

Right to Restrict Processing. Data subjects have the right to request restriction by contesting the accuracy or lawfulness of their personal data. In such a situation, the processing activities are restricted for the period of time taken to verify the accuracy of personal data. The right to restriction of processing is assessed on a case-by-case basis. In cases which are likely to have legal effects on the data subject, the data may still be processed, subject to the establishment, exercise or defense of legal cases or for the protection of the rights of another natural or legal person or, despite the request for restriction of the data subject.

Right to Object. Data subjects have the right to object to the processing of their personal data, when the processing is based on our legitimate interest. We may restrict the data subjects’ right to object the personal data processing for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right to be Forgotten. Data subjects have the right to request their personal data to be erased. In some cases, there may still be an overriding purpose for processing and retaining personal data e.g. in order to fulfil legal obligations or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

If data subjects consider that the processing of personal data infringes their rights, they may contact the supervisory authority and lodge a complaint about our processing of personal data.

Any questions or requests regarding above mentioned rights can be sent via email to [email protected].

Retention Periods

Personal data is retained as long as is necessary for the purpose they were collected for, or until we receive a request for erasure – unless we have a legal obligation or legitimate interest to retain it for a longer period.

The personal data will be processed and retained as long as necessary to process and investigate the whistleblowing notification, or, if applicable, as long as necessary to initiate sanctions or to meet any legal or financial requirement. In any case, if judicial or disciplinary proceedings are initiated, the personal data provided will be kept until those proceedings are definitively closed. Nokian Tyres retains all received whistleblowing notifications and their related material, which have been seen as significant for the investigation or conclusion of investigation, including any possible summaries or document listings, for ten years from the date on which the case has been resolved or deemed not to require further investigative measures, based on legal obligations.

Any questions regarding retention periods of our data subjects’ personal data can be sent via email to [email protected].

Revisions to this Privacy Statement

We are continuously developing our operations and this privacy statement is subject to changes. Changes may also be based on changes in legislation. We recommend our data subjects to visit this privacy statement in regular basis in order to keep track of possible changes.