FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Nokian Tyres

Společnost Nokian Tyres plc (dále jen „Nokian Tyres“ nebo „my“) je správcem osobních údajů spojených s našimi podnikovými obchodními kontakty, k nimž patří zejména zástupci nebo kontaktní osoby podnikových zákazníků. Společnost Nokian Tyres je také správcem osobních údajů spojených se spotřebiteli, kteří se zaregistrovali k našim službám nebo kteří se případně přihlásili k odběru různých publikací (například zpravodaje společnosti Nokian Tyres). 

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak společnost Nokian Tyres v kontextu svého podnikání zpracovává osobní údaje spotřebitelů a podnikových obchodních kontaktů (dále jen „zákazník“). Ochrana soukromí zákazníků je pro nás důležitá. Společnost Nokian Tyres se zavazuje zpracovávat osobní údaje transparentně a v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.  

SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Správcem pro osobní údaje našich zákazníků je společnost Nokian Tyres plc. Jakékoli dotazy týkající se soukromí našich zákazníků nám můžete zasílat na následující adresu:  

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINSKO 
privacy@nokiantyres.com 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD 

ZÁKAZNÍK – PODNIKOVÝ OBCHODNÍ KONTAKT  

Osobní údaje jsou získávány především v situacích, kdy si podnikový zákazník od společnosti Nokian Tyres pořídil produkty nebo služby nebo kdy se podnikový obchodní kontakt zaregistroval k našim digitálním službám. Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:  

 • Za účelem poskytování produktů a služeb našim podnikovým zákazníkům   

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, fakturační údaje a další informace, které zákazník nebo zaměstnanec zákazníka poskytl při pořizování našich produktů.  

 • Za účelem udržování obchodních vztahů s našimi podnikovými zákazníky v kontextu služeb zákazníkům, komunikace se zákazníky, správy schůzek se zákazníky a správy potenciálních zákazníků  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří údaje související se službami zákazníkům, jako jsou kontaktní údaje, informace odeslané prostřednictvím formulářů průzkumů a zpětné vazby, informace o účasti na akcích a zapojení do kampaní, odběr zpravodajů nebo jiné údaje, které nám byly předány v kontextu žádostí o služby zákazníkům. Telefonní hovory s oddělením služeb zákazníkům jsou zaznamenávány, aby byla zajištěna kvalita služeb zákazníkům.  

 • Za účelem vývoje našich produktů a služeb v kontextu průzkumů mezi zákazníky, recenzí zákazníků a analýzy webů  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje související s online aktivitami a preferencemi našich zákazníků a údaje, které z nich mohou být vyvozeny. Osobní údaje budou obvykle agregovány nebo budou jinak anonymizovány pro vytváření statistik a sestav pro rozvoj podnikání a produktů. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Za účelem prodeje a propagace našich produktů a služeb, například prostřednictvím reklamy zobrazované online a zasílané poštou 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, informace o chování, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory a údaje o nákupech. Shromážděné osobní údaje jsou dále zpracovávány, aby bylo možné vytvářet cílové skupiny a nabízet cílený obsah. Cílený obsah se vždy zakládá na segmentech nebo cílových skupinách, a ne na chování našich jednotlivých zákazníků.  

 • Za účelem poskytování služeb Dealer Services společnosti Nokian Tyres našim podnikovým zákazníkům 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory a informace související se správou identit, jako jsou informace o autorizaci.  

 • Za účelem pořádání a řízení zákaznických akcí, jako jsou veletrhy a představení nových produktů společnosti Nokian Tyres  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje a informace o cestování a ubytování.  

 • Plnění zákonných povinností a jakýchkoli dalších oficiálních pravidel a předpisů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří jakékoli relevantní informace týkající se zákonných povinností.  

Zpracování osobních údajů našich podnikových zákazníků má vždy jeden z následujících právních základů:  

 • Souhlas 

V souvislosti s odběrem zpravodajů zpracováváme osobní údaje, jen pokud nám k tomu zákazník poskytne souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

 • Smlouva 

Při poskytování naší služby Marketing Toolbox zpracováváme osobní údaje našich podnikových zákazníků na základě smlouvy. 

 • Povinnost vyplývající ze zákona 

Právním základem zpracování v souvislosti s plněním našich zákonných povinností je naše povinnost vyplývající ze zákona.  

 • Oprávněný zájem 

Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu v kontextu vývoje, prodeje, propagace, doručování a poskytování našich produktů a služeb, za účelem udržování obchodních vztahů s našimi zákazníky a za účelem pořádání a řízení zákaznických akcí. 

Abychom se ujistili, že mezi společností Nokian Tyres a zákazníkem existuje významný a relevantní vztah, a abychom prokázali, že náš oprávněný zájem nezpůsobuje žádné významné narušení soukromí zákazníka a nemá ani žádný jiný nežádoucí dopad na jeho zájmy a práva, posuzujeme zpracování s použitím ověření vyváženosti. Další informace o ověření vyváženosti si můžete vyžádat na adrese privacy@nokiantyres.com.  

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD 

ZÁKAZNÍK – SPOTŘEBITEL  

Osobní údaje jsou získávány především během registrace k našim službám, při objednávání našich publikací, jako jsou zpravodaje, nebo v souvislostmi s našimi průzkumy a soutěžemi. Osobní údaje mohou být také získávány nebo vyvozovány z používání služeb. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:  

 • Za účelem zasílání zpravodaje a dalších publikací příjemcům, kteří se k jejich odběru přihlásili 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení a informace o chování.   

 • Za účelem poskytování služeb zákazníkům ze segmentu spotřebitelů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří informace související se službami zákazníkům, jako jsou kontaktní údaje, informace odeslané prostřednictvím formulářů zpětné vazby nebo jiné údaje, které nám byly předány v kontextu žádostí o služby zákazníkům. Telefonní hovory s oddělením služeb zákazníkům jsou zaznamenávány, aby byla zajištěna kvalita služeb zákazníkům.  

 • Za účelem propagace a inzerce našich produktů a služeb, například prostřednictvím reklamy zobrazované online a zasílané poštou   

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje o chování, údaje související s online aktivitami a preferencemi našich zákazníků a údaje, které mohou být vyvozeny z jiných námi shromažďovaných údajů. Shromážděné osobní údaje jsou dále zpracovávány, aby bylo možné vytvářet cílové skupiny a nabízet cílený obsah. Cílený obsah se vždy zakládá na segmentech nebo cílových skupinách, a ne na chování našich jednotlivých zákazníků. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Za účelem poskytování našich služeb, jako je záruka na technologii aramidových vláken nebo záruka Satisfaction Promise společnosti Nokian Tyres  

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, informace o vozidlech a pneumatikách a informace o nákupech.  

 • Za účelem pořádání soutěží a slosování pro naše zákazníky ze segmentu spotřebitelů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje a případné informace související s konkrétní soutěží.  

 • Za účelem vývoje našich produktů a služeb na základě zpětné vazby od našich zákazníků, jejich recenzí produktů a online aktivit 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří kontaktní údaje, identifikátory koncových zařízení, online identifikátory, údaje o chování, zpětná vazba od zákazníků a recenze produktů. Další informace o našich postupech v souvislosti se soubory cookie jsou dostupné zde.  

 • Plnění zákonných povinností a jakýchkoli dalších oficiálních pravidel a předpisů 

Mezi osobní údaje zpracovávané za tímto účelem patří jakékoli relevantní informace týkající se příslušných zákonných povinností.  

Zpracování osobních údajů našich zákazníků ze segmentu spotřebitelů má vždy jeden z následujících právních základů:  

 • Souhlas 

V souvislosti s odběrem zpravodajů zpracováváme osobní údaje, jen pokud nám k tomu zákazník poskytne souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

 • Smlouva 

Právním základem zpracování je smlouva, když zpracováváme osobní údaje pro účely pořádání soutěží nebo slosování, nebo v souvislosti se zárukami na produkty, u kterých je zpracování nezbytné pro smluvní vztah a uplatňování smlouvy na služby.   

 • Povinnost vyplývající ze zákona 

Právním základem zpracování v souvislosti s plněním našich zákonných povinností je naše povinnost vyplývající ze zákona.  

 • Oprávněný zájem 

Osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli vyvíjet naše produkty a služby, poskytovat služby zákazníkům a propagovat a inzerovat naše produkty a služby.  

Abychom prokázali, že náš oprávněný zájem nezpůsobuje žádné významné narušení soukromí zákazníka a nemá ani žádný jiný nežádoucí dopad na jeho zájmy a práva, posuzujeme zpracování s použitím ověření vyváženosti. Další informace o ověření vyváženosti si můžete vyžádat na adrese privacy@nokiantyres.com.  

PŘENÁŠENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Přenášení osobních údajů  

Nokian Tyres je globální společnost, a využívá proto subdodavatele a poskytovatele služeb, aby zajistila efektivní chod svého podnikání. Subdodavatele například používáme pro realizaci kampaní a přímý marketing a poskytovatele služeb pro správu plateb a fakturace.  

Naši subdodavatelé vždy zpracovávají osobní údaje, jen pokud je společnost Nokian Tyres jejich zpracováním pověří, a tyto ostatní strany jednají naším jménem jen jako zpracovatelé údajů. Takové zpracování je vždy chráněno smluvními ujednáními, která zajišťují, aby naši poskytovatelé služeb a partneři zpracovávali osobní údaje našich zákazníků v souladu se zákony a osvědčenými postupy.  

Pokud naši subdodavatelé nebo poskytovatelé služeb mají sídlo mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), zaručujeme adekvátní úroveň ochrany osobních údajů našich zákazníků prostřednictvím náležitých záruk s použitím standardních vzorových smluvních ujednání schválených Evropskou komisí.  

Jestliže náš subdodavatel nebo poskytovatel služeb má sídlo ve Spojených státech amerických, zaručujeme, že námi používaný dodavatel služeb zajišťuje patřičnou úroveň ochrany údajů na základě podmínek ve smlouvě nebo na základě úmluvy Privacy Shield mezi EU a USA.  

Zpřístupnění osobních údajů  

Zpřístupňujeme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění zákonných povinností. Pokud například napomáháme s vyšetřováním nehod, musíme zpřístupnit relevantní informace na podporu úřadů provádějících šetření.  

Osobní údaje můžeme zpřístupnit ostatním společnostem v rámci skupiny Nokian Tyres. K tomu obvykle dochází pro účely služeb zákazníkům, řízení vztahů se zákazníky a marketingu.  

V případě prodeje, sloučení nebo jiné změny v uspořádání našich obchodních operací nebo aktiv musíme kupujícímu nebo potenciálnímu prodávajícímu či kupujícímu takových obchodních jednotek nebo aktiv zpřístupnit osobní údaje v souladu s platnými zákony. V takovém případě zpracováváme osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu s cílem zajistit kontinuitu našeho podnikání. Pokud zákazník nebude s takovým zpracováním souhlasit, je možné, že kupující našich obchodních operací nebude moci nadále poskytovat služby.  

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

S použitím technických a organizačních opatření zajišťujeme zabezpečení osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo jiným podobným nedovoleným přístupem. Tyto metody zahrnují používání bran firewall, technologie šifrování a zabezpečení prostor se servery. Přístup k osobním údajům je omezen jen těm osobám, které je nezbytně potřebují, a řízen s použitím systémových přístupových práv a také prostřednictvím udělování a řízení přístupových práv.  

V případě porušení zabezpečení osobních údajů uvědomíme v souladu s platnými zákony místní dozorové úřady a všechny osoby, jejichž osobní údaje mohly být ohroženy.  

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ  

Jako zodpovědná společnost usilujeme o otevřenost a transparentnost zpracování osobních údajů našich zákazníků. To znamená, že našim zákazníkům poskytujeme možnost řídit zpracování jejich osobních údajů.  

Právo na přístup. Zákazníci mají právo obdržet potvrzení, zda zpracováváme jejich osobní údaje a jaké osobní údaje o nich zpracováváme, a mají také právo obdržet kopii svých osobních údajů. 

Právo na opravu. Pokud jsou osobní údaje našich zákazníků nepřesné nebo neúplné, mají zákazníci právo požádat o opravu nebo doplnění svých údajů.  

Právo na omezení zpracování. Zákazníci mají právo požádat o omezení vznesením námitky vůči přesnosti svých osobních údajů. V takové situaci jsou aktivity zpracování omezeny po dobu, která je zapotřebí na ověření přesnosti osobních údajů.  

Právo vznést námitku. Zákazníci mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Naši zákazníci mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.  

Právo být zapomenut. Zákazníci mají právo požádat o vymazání svých osobních údajů. V některých případech může přesto existovat převažující důvod pro zpracování nebo uchovávání osobních dat, například pro plnění zákonných povinností nebo pro potřeby záruky.  

Právo na přenositelnost údajů. Zákazníci mají právo vyžádat si své osobní údaje ve strojově čitelném formátu v situacích, kdy osobní údaje zpracováváme na základě smlouvy nebo udělení souhlasu. Toto právo se vztahuje jen na osobní údaje, které nám zákazníci poskytli.  

Právo na odvolání souhlasu. Zákazníci mají právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Zákazníci mohou svůj souhlas pro účely přímého elektronického marketingu odvolat s použitím „odkazu pro zrušení odběru“ na konci přijaté e-mailové zprávy.  

Pokud se zákazníci domnívají, že zpracování osobních údajů porušuje jejich práva, mohou kontaktovat dozorový úřad a podat stížnost na zpracování osobních údajů naší společností.  

Jakékoli dotazy nebo žádosti v souvislosti s výše uvedenými právy je možné poslat e-mailem na adresu privacy@nokiantyres.com.  

DOBA UCHOVÁVÁNÍ  

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak vyžaduje účel, pro který byly shromážděny, nebo dokud neobdržíme žádost o jejich vymazání – pokud ovšem není naší zákonnou povinností je uchovávat delší dobu. Doba uchovávání osobních údajů je stanovena na základě následujících kritérií:  

 • Pokud má u nás zákazník účet služby Dealer Service, budeme osobní údaje uchovávat, dokud je účet aktivní nebo dokud to bude zapotřebí pro poskytování služeb zákazníkovi.  
 • V případě záruk a dalších programů souvisejících s produkty musíme osobní údaje v jednotlivých případech uchovávat po dobu platnosti záruky nebo programu a obecně dokud nevyprší platnost jakýchkoli případných nároků vůči společnosti Nokian Tyres. 
 • Pro účely pořádání soutěží nebo slosování budou osobní údaje uchovávány, dokud soutěž neskončí a nejsou provedena všechna následná opatření. Další informace o době uchovávání jsou vždy uvedeny v podmínkách soutěže. 
 • Když se zákazník přihlásí k odběru elektronické komunikace přímého marketingu, zpracováváme osobní údaje pro tyto účely tak dlouho, dokud odběr zůstává v platnosti. V případě, že zákazník odvolá svůj souhlas, ukončíme zpracovávání osobních údajů, a pokud neexistuje žádný jiný platný důvod pro jejich zpracovávání, osobní údaje vymažeme. 

Jakékoli dotazy v souvislosti s dobou uchovávání osobních údajů našich zákazníků je možné poslat e-mailem na adresu privacy@nokiantyres.com. 

REVIZE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Nepřetržitě vyvíjíme nové služby, a toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údaje se proto může změnit. Změny mohou také vycházet ze změn v legislativě. Doporučujeme našim zákazníkům, aby si udržovali přehled o možných změnách tak, že budou pravidelně navštěvovat tuto stránku s prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.