Odkázán na čtyři tlapy

Odkázán na čtyři tlapy

Dopravní provoz je hra, které se společně účastníme. Někdy proudí, plyne pružně bez překážek. Někdy se ale pouze plouží, nakonec se proměňuje v zácpu. A pak dojde na ostré lokty. Nebo se člověk nechá strhnout k faulu či se žene kupředu jako o závod a rozžhaví tím ostatní doběla. Každý spěchá. Každý je vyčerpaný. Mezi volantem a sedadlem řidiče se nachází ten ve skutečnosti slabý článek – extrémně důležitý a zranitelný. Velmi lidský. Bezpečnostní prvky vozu poskytují ochranu, nechrání ale před všemi pochybeními. Pneumatiky jsou aktivním bezpečnostním prvkem vozidla. Automobil je odkázán na své čtyři tlapy. Kterým tlapám svěříte svůj život Vy?