Více vzduchu pro vaše pneumatiky

Vliv teploty na tlak v pneumatikách je velmi významný. Letní pneumatiky doporučujeme hustit na výrobcem navrhovanou hodnotu tlaku. Zimní pneumatiky by měly být nahuštěny na tlak o 0,2 bar převyšující hodnotu doporučenou pro letní pneumatiky. Teplota v garáži může být až o 30 °C vyšší než venkovní teplota. Měříte-li tlak v pneumatikách uvnitř, bude jeho hodnota mnohem nižší, než je vzhledem k venkovní teplotě nezbytné.

Příklad: Teplota v garáži je +20 °C, zatímco venkovní teplota je -10 °C. Pokud přizpůsobíte tlak v pneumatikách teplotě v garáži, bude pro dosažení tlaku odpovídajícího venkovním podmínkám nutné nahustit pneumatiky na hodnotu o 30 kPa (0,3 bar) vyšší, než je výrobcem doporučená hodnota.

Vyšší bezpečnost a delší životnost

Vedle správné hodnoty tlaku v pneumatikách by řidič měl také zajistit správnou montáž jednosměrných pneumatik na vozidlo. Šipka na bočnici pneumatiky udává směr otáčení pro jízdu vpřed.

Životnost pneumatik lze prodloužit, pokud po ujetí každých 5 000–10 000 kilometrů vyměníte pneumatiky na přední a zadní nápravě svého vozu. Opotřebení všech pneumatik tak bude přibližně stejné.

Pneumatiky označené M+S (určené pro používání v zimě) je nutné správně zajet. Během prvních 500 kilometrů (310 mil) se vyhýbejte prudkému zrychlování a brzdění. Pečlivé zajetí pneumatik zvyšuje odolnost hřebů, které po něm dosednou na povrch pneumatiky a nebudou z něj vypadávat.