Podporujeme váš rozvoj a spokojenost

Spokojenost našich zaměstnanců a záruka rovného zacházení jsou pro naši společnost klíčové. Uplatňujeme komplexní přístup, který sleduje spokojenost jednotlivce z hlediska vedení, pracovní skupiny i kompetencí. Nepřetržitý rozvoj našeho pracovního prostředí a kompetencí našich zaměstnanců představují základní stavební prvky naší firemní kultury.

Podporujeme fyzickou pohodu našich zaměstnanců prostřednictvím sportovních aktivit a akcí, jakož i rozličných klubových aktivit. Zaměřujeme se na preventivní zdravotní péči, aby naši zaměstnanci byli zdraví a práceschopní. Duševní pohodu zajišťuje odborná podpora jednotlivců i skupin, stejně jako školení, časové plány a akce pro zaměstnance. Prostřednictvím průzkumu sledujeme spokojenost v rámci celé společnosti.

Rozličné možnosti školení umožňují našim odborníkům rozvíjet jejich kompetence a přijímat nové výzvy. Zohledňujeme rovněž potřeby a přání našich zaměstnanců, když pro ně vytváříme klubové či sportovní aktivity. Pravidelné sportovní vyžití a spokojenost mají pro naši společnost velký význam, protože vývoj a výroba špičkových produktů vyžaduje energii a jasnou mysl.

Kompetence zaměstnanců jsou rozhodující

Rozvoj schopností a dovedností našich zaměstnanců je pro společnost, která se vyvíjí, modernizuje svou výrobu a zvyšuje stupeň automatizace, klíčový.
Při rozvoji kompetencí uplatňujeme princip 70–20–10: 70 % rozvoje probíhá prostřednictvím učení se v práci, 20 % učením se od ostatních a 10 % se získává ze školení. Přestože máme pracovníky, kteří dohlížejí na kompetence svých pracovních jednotek, každý z nás nese hlavní zodpovědnost za svůj osobní rozvoj a kompetence.

Rozvoj kompetencí uskutečňujeme prostřednictvím individualizovaných kurzů a školení, kvalifikačních programů, společného vzdělávání v rámci společnosti a interních pracovních výměn, které naše společnost významně podporuje.

Naše rozsáhlá jazyková výuka v učebních prostorách i on-line nenechá nikoho beze slov. Pravidelná supervizorská školení podporují management a vedoucí pracovníky a poskytují jim praktickou přípravu. Smlouvy o spolupráci se vzdělávacími institucemi a kombinace práce se studiem umožňují našim zaměstnancům získat odbornou kvalifikaci například v oblasti managementu nebo technologie.

Naše vlastní Hakkapeliitta eAcademy zahrnuje produktové moduly vztahující se na pneumatiky pro osobní a nákladní vozidla a seznamuje s naší firemní kulturou, bezpečností práce a poskytuje znalosti z oblasti soutěžního práva.

Rozvoj kompetencí je pro nás dlouhodobý proces, který se zaměřuje na naše budoucí potřeby a který strategicky realizujeme.

Akce pro zaměstnance podporují kolektivního ducha

Naše akce pro zaměstnance spojují odborníky z různých oddělení a útvarů, aby se spolu pobavili. Cílem každé takové akce, kterou pořádáme, je posílit naši firemní kulturu a umožnit našim zaměstnancům setkat se s dalšími lidmi, které nemohou potkat při své každodenní práci.

Naše pracovní jednotky pořádají četné akce týkající se různých výročí či událostí, ale některé z akcí, jako je třeba Hakkapeliitta Triathlon, jsou otevřené všem zaměstnancům koncernu.

Přečtěte si více o Hakkapeliitta Spirit!