Menu
Menu

NOKIAN TYRES ROZŠÍRENÁ GARANCIA

PODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Viac informácií

1. Túto garanciu poskytuje spoločnosť Nokian Tyres s.r.o., (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom na adrese V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ 457 94 375, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 11311, a to prostredníctvom predajcov zúčastnených v programe rozšírenej garancie a na pneumatiky Nokian Tyres vyrobenej spoločnosťou Nokian Renkaat Oyj.

2. Garancia sa vzťahuje len na nasledujúce pneumatiky:Nokian Snowproof P, Nokian WR Snowproof, Nokian WR A4, Nokian WR D4, Nokian WR SUV 4, Nokian WR SUV 3, Nokian WR C3, Nokian Powerproof, Nokian Wetproof, Nokian Powerproof SUV, Nokian Wetproof SUV, Nokian iLine, Nokian Rotiiva AT, Nokian Rotiiva AT Plus, Nokian cLine Van, Nokian cLine Cargo, Nokian Seasonproof, Nokian Seasonproof SUV, Nokian Weatherproof, Nokian Weatherproof C. A Garantia é válida apenas para Pneus adquiridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021 em território Português num revendedor Nokian Tyres aderente.

3. Garancia sa vzťahuje len na pneumatiky zakúpené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na území Slovenska u zúčastneného predajcu pneumatík Nokian Tyres.

4. Zoznam predajcov zúčastňujúcich sa programu rozšírenej garancie čiže predajcov, u ktorých je možné uplatniť rozšírenú garanciu, sa nachádza na nasledujúcich stránkach: www.nokiantyres.com/consumer-promises (ďalej len „garančný predajca“).

CPODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Zákazník - osoba s trvalým pobytom a občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov - musí kúpiť sadu minimálne dvoch pneumatík.
 • Pneumatika musí byť riadne namontovaná na ráfiku, ktorý spĺňa normy ETRTO (medzinárodne platnej špecifikácie vydanej Európskou technickou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.etrto.org) alebo STRO (medzinárodnej štandardy prispôsobenej špecifickým severským požiadavkám vydanej Škandinávskou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.stronordic.com).
 • Pneumatika nejazdila preťažená a bola nahustená na tlak hustenia odporúčaný výrobcom.
 • Pneumatika bola používaná v bežných podmienkach použitia; garancia sa nevzťahuje na motoristické športy, používanie na pohotovostných vozidlách ani na iné použitia, ktoré sú s hore uvedenými typmi použitia porovnateľné.
 • Garancia musí byť zaregistrovaná na stránkach Nokian Tyres www.nokiantyres.com/consumer-promises
 • Platnosť garancie musí byť preukázaná predložením (a) originálu dokladu potvrdzujúceho nákup pneumatík v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a (b) originálu kontrolnej karty Nokian Tyres.

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

 • Garancia platí pre minimálnu hĺbku vzorky štyri (4) milimetre alebo dva (2) roky od dátumu nákupu pneumatiky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, a platí len pre vozidlo, na ktoré bola pneumatika namontovaná prvý raz.
 • Garancia je platná len v krajine, v ktorej bola vystavená.
 • Garancia sa nevzťahuje na prípady vandalizmu a krádeže.
 • Garancia sa nevzťahuje na prasknuté ráfiky ani na iné priame alebo nepriame poškodenie.
 • Garancia sa nevzťahuje na defekt pneumatiky spôsobený poruchou vozidla, nesprávnym použitím alebo na opravovanej pneumatike.
 • Nová pneumatika musí mať totožný rozmer (alebo musí byť aspoň pre totožné vozidlo či rovnaký rozmer ráfika) ako poškodená pneumatika.
 • Nová pneumatika musí byť určená pre rovnaké ročné obdobie ako poškodená pneumatika.
 • Každá zakúpená pneumatika môže byť po dobu platnosti garancie vymenená iba raz (1).