NOKIAN TYRES ROZŠÍRENÁ GARANCIA

PODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Viac informácií

Rozšírená garancia – 2 roky záruka na náhodné poškodenie

1. Túto garanciu poskytuje spoločnosť Nokian Tyres s.r.o., (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom na adrese V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ 457 94 375, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 11311, a to prostredníctvom predajcov zúčastnených v programe rozšírenej garancie a na pneumatiky Nokian Tyres vyrobenej spoločnosťou Nokian Renkaat Oyj.

2. Garancia sa vzťahuje len na nasledujúce pneumatiky:

Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 1, Nokian Tyres Snowproof 2, Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres Seasonproof 1, Nokian Tyres Powerproof 1, Nokian Tyres Wetproof 1.

3. Garancia sa vzťahuje len na pneumatiky zakúpené v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na území Slovenska u zúčastneného predajcu pneumatík Nokian Tyres.

4. Zoznam predajcov zúčastňujúcich sa programu rozšírenej garancie čiže predajcov, u ktorých je možné uplatniť rozšírenú garanciu, sa nachádza na nasledujúcich stránkach: www.nokiantyres.com/consumer-promises (ďalej len „garančný predajca“).

CPODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Zákazník - osoba s trvalým pobytom a občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov - musí kúpiť sadu minimálne dvoch pneumatík.
 • Pneumatika musí byť riadne namontovaná na ráfiku, ktorý spĺňa normy ETRTO (medzinárodne platnej špecifikácie vydanej Európskou technickou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.etrto.org) alebo STRO (medzinárodnej štandardy prispôsobenej špecifickým severským požiadavkám vydanej Škandinávskou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.stronordic.com).
 • Pneumatika nejazdila preťažená a bola nahustená na tlak hustenia odporúčaný výrobcom.
 • Pneumatika bola používaná v bežných podmienkach použitia; garancia sa nevzťahuje na motoristické športy, používanie na pohotovostných vozidlách ani na iné použitia, ktoré sú s hore uvedenými typmi použitia porovnateľné.
 • Garancia musí byť zaregistrovaná na webových stránkach Nokian Tyres www.nokiantyres.cz/garance-zakaznikum do 14 dní od dátumu nákupu.
 • Garancia začína platiť v deň nasledujúci po registrácii.
 • Platnosť garancie musí byť preukázaná predložením (a) originálu dokladu potvrdzujúceho nákup pneumatík v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a (b) e-mailu potvrdzujúceho registráciu rozšírenej garancie Nokian Tyres.

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

 • Garancia platí pre minimálnu hĺbku vzorky štyri (4) milimetre alebo dva (2) roky od dátumu nákupu pneumatiky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, a platí len pre vozidlo, na ktoré bola pneumatika namontovaná prvý raz.
 • Garancia je platná len v krajine, v ktorej bola vystavená.
 • Garancia sa nevzťahuje na prípady vandalizmu a krádeže.
 • Garancia sa nevzťahuje na prasknuté ráfiky ani na iné priame alebo nepriame poškodenie.
 • Garancia sa nevzťahuje na defekt pneumatiky spôsobený poruchou vozidla, nesprávnym použitím alebo na opravovanej pneumatike.
 • Nová pneumatika musí mať totožný rozmer (alebo musí byť aspoň pre totožné vozidlo či rovnaký rozmer ráfika) ako poškodená pneumatika.
 • Nová pneumatika musí byť určená pre rovnaké ročné obdobie ako poškodená pneumatika.
 • Každá zakúpená pneumatika môže byť po dobu platnosti garancie vymenená iba raz (1).

REGISTRÁCIA ROZŠÍRENEJ GARANCIE