NOKIAN TYRES ROZŠÍRENÁ GARANCIA

PODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Viac informácií

Rozšírená garancia – 2 roky záruka na náhodné poškodenie

1. Túto garanciu poskytuje spoločnosť Nokian Tyres s.r.o., (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom na adrese V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ 457 94 375, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 11311, a to prostredníctvom predajcov zúčastnených v programe rozšírenej garancie a na pneumatiky Nokian Tyres vyrobenej spoločnosťou Nokian Renkaat Oyj.

2. Garancia sa vzťahuje len na nasledujúce pneumatiky: Nokian Tyres iLine, Nokian Tyres Wetproof, Nokian Tyres Wetproof SUV, Nokian Tyres Powerproof, Nokian Tyres Powerproof SUV, Nokian Tyres Rotiiva AT, Nokian Tyres Rotiiva AT Plus, Nokian Tyres Outpost AT, Nokian Tyres cLine Van, Nokian Tyres cLine Cargo, Nokian Tyres Seasonproof, Nokian Tyres Seasonproof SUV, Nokian Tyres Seasonproof C, Nokian Tyres Weatherproof, Nokian Tyres WR D4, Nokian Tyres Snowproof, Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres WR SUV 4, Nokian Tyres WR SUV 3, Nokian Tyres Hakkapeliitta LT3.

3. Garancia sa vzťahuje len na pneumatiky zakúpené v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na území Slovenska u zúčastneného predajcu pneumatík Nokian Tyres.

4. Zoznam predajcov zúčastňujúcich sa programu rozšírenej garancie čiže predajcov, u ktorých je možné uplatniť rozšírenú garanciu, sa nachádza na nasledujúcich stránkach: www.nokiantyres.com/consumer-promises (ďalej len „garančný predajca“).

CPODMIENKY A OBMEDZENIA GARANCIE

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Zákazník - osoba s trvalým pobytom a občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov - musí kúpiť sadu minimálne dvoch pneumatík.
 • Pneumatika musí byť riadne namontovaná na ráfiku, ktorý spĺňa normy ETRTO (medzinárodne platnej špecifikácie vydanej Európskou technickou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.etrto.org) alebo STRO (medzinárodnej štandardy prispôsobenej špecifickým severským požiadavkám vydanej Škandinávskou organizáciou pre pneumatiky a ráfiky, k dispozícii na adrese www.stronordic.com).
 • Pneumatika nejazdila preťažená a bola nahustená na tlak hustenia odporúčaný výrobcom.
 • Pneumatika bola používaná v bežných podmienkach použitia; garancia sa nevzťahuje na motoristické športy, používanie na pohotovostných vozidlách ani na iné použitia, ktoré sú s hore uvedenými typmi použitia porovnateľné.
 • Garancia musí byť zaregistrovaná na webových stránkach Nokian Tyres www.nokiantyres.cz/garance-zakaznikum do 14 dní od dátumu nákupu.
 • Garancia začína platiť v deň nasledujúci po registrácii.
 • Platnosť garancie musí byť preukázaná predložením (a) originálu dokladu potvrdzujúceho nákup pneumatík v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a (b) e-mailu potvrdzujúceho registráciu rozšírenej garancie Nokian Tyres.

Na garanciu sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

 • Garancia platí pre minimálnu hĺbku vzorky štyri (4) milimetre alebo dva (2) roky od dátumu nákupu pneumatiky, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr, a platí len pre vozidlo, na ktoré bola pneumatika namontovaná prvý raz.
 • Garancia je platná len v krajine, v ktorej bola vystavená.
 • Garancia sa nevzťahuje na prípady vandalizmu a krádeže.
 • Garancia sa nevzťahuje na prasknuté ráfiky ani na iné priame alebo nepriame poškodenie.
 • Garancia sa nevzťahuje na defekt pneumatiky spôsobený poruchou vozidla, nesprávnym použitím alebo na opravovanej pneumatike.
 • Nová pneumatika musí mať totožný rozmer (alebo musí byť aspoň pre totožné vozidlo či rovnaký rozmer ráfika) ako poškodená pneumatika.
 • Nová pneumatika musí byť určená pre rovnaké ročné obdobie ako poškodená pneumatika.
 • Každá zakúpená pneumatika môže byť po dobu platnosti garancie vymenená iba raz (1).

REGISTRÁCIA ROZŠÍRENEJ GARANCIE