Podmínky poskytování služeb

Podmínky a omezení Přislib spokojenosti Nokian Tyres

1. Platnost

Vrácení je možné do 45 dnů od data nákupu.

Vyžadujeme originál prodejního dokladu.

Nokian Tyres Satisfaction Promise je platná pouze pro sadu čtyř pneumatik téhož modelu, koupených a namontovaných současně.

Na všech pneumatikách musí být DSI (indikátoru bezpečnosti řízení) jasně viditelný a musí obsahovat stejné číslo, jaké je uvedeno na nově vyrobené pneumatice (7 v případě letní pneumatiky, 8 v ostatních případech).

Zákazník musí společně s prodejcem pneumatik vyplnit formulář o vrácení pneumatiky.

Příslib spokojenosti Nokian Tyres platí pouze pro pneumatiky zakoupené u prodejce společnosti Nokian Tyres, který je účastníkem programu.

Pneumatiky se musí vrátit prodejci, u kterého byly zakoupeny.

2. Náhradní pneumatiky

Náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybere, musí mít stejnou velikost jako vrácená sada, nebo alespoň musí být pro stejné vozidlo a ráfek.

Náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, musí být vhodná pro stejné roční období (letní za letní, zimní za zimní).

Pokud je náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, dražší než původní, musí zákazník zaplatit dodatečnou sumu.

Pokud je náhradní sada pneumatik, které si zákazník vybral, levnější než původní, zákazník obdrží rozdíl.

Montáž a vyvážení je zdarma.

Nokian Tyres Rozšířená garance

PODMÍNKY A OMEZENÍ ROZŠÍŘENÉ GARANCE

Rozšířená garance – 2 roky záruka na náhodné poškození

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Tuto garanci poskytuje společnost Nokian Tyres s.r.o. (společnost s ručením omezeným) se sídlem na adrese V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČ 457 94 375, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 11311, a to prostřednictvím prodejců zúčastněných v programu rozšířené garance a na pneumatiky Nokian Tyres vyrobené společností Nokian Renkaat Oyj.

2. Garance se vztahuje pouze na následující pneumatiky:  

Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 1, Nokian Tyres Snowproof 2, Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres Seasonproof 1, Nokian Tyres Powerproof 1, Nokian Tyres Wetproof 1.

Garance se vztahuje pouze na pneumatiky zakoupené v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na území České republiky u zúčastněného prodejce pneumatik Nokian Tyres.

3. Garance se vztahuje na náhodné poškození pneumatiky. Pokud u řádně užívané a správně namontované pneumatiky dojde při běžném užití k jejímu náhodnému poškození (více "Podmínky a omezení"), zákazník dostane od kteréhokoliv prodejce Nokian Tyres účastnícího se programu rozšířené garance nový, odpovídající produkt zdarma.

4. Seznam prodejců účastnících se programu rozšířené garance, tedy prodejců, u kterých je možné uplatnit rozšířenou garanci, se nachází ZDE.

PODMÍNKY A OMEZENÍ ROZŠÍŘENÉ GARANCE

Na garanci se vztahují následující podmínky:

 • Zákazník - osoba s trvalým pobytem a občan České republiky starší 18 let - musí koupit sadu minimálně dvou pneumatik.
 • Pneumatika musí být řádně namontována na ráfku, který splňuje normy ETRTO (mezinárodně platné specifikace vydané Evropskou technickou organizací pro pneumatiky a ráfky, k dispozici na adrese www.etrto.org) nebo STRO (mezinárodní standardy přizpůsobené specifickým severským požadavkům vydané Skandinávskou organizací pro pneumatiky a ráfky, k dispozici na adrese www.stronordic.com).
 • Pneumatika nejezdila přetížená a byla nahuštěna na tlak huštění doporučený výrobcem.
 • Pneumatika byla používána v běžných podmínkách užití; garance se nevztahuje na motoristické sporty, používání u pohotovostních vozidel ani na jiná použití, která jsou s výše uvedenými typy použití srovnatelná.
 • Garance musí být zaregistrována na webových stránkách Nokian Tyres www.nokiantyres.cz/garance-zakaznikum do 14 dnů od data nákupu.
 • Garance začíná platit v den následující po registraci.
 • Platnost garance musí být prokázána předložením (a) originálu dokladu potvrzujícího nákup pneumatik v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a (b) e-mailu potvrzujícího registraci rozšířené garance Nokian Tyres.

Na garanci se vztahují následující omezení:

 • Garance platí pro minimální hloubku vzorku čtyři (4) milimetry nebo po dobu dvou (2) let od data nákupu pneumatiky, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, a platí pouze pro vozidlo, na které byla pneumatika namontována poprvé.
 • Garance je platná pouze v zemi, ve které byla vystavena.
 • Garance se nevztahuje na případy vandalismu a krádeže.
 • Garance se nevztahuje na prasklé ráfky ani na jiné přímé nebo nepřímé poškození.
 • Garance se nevztahuje na defekt pneumatiky způsobený poruchou vozidla, nesprávným užitím nebo na spravované pneumatiky.
 • Nová pneumatika musí mít stejný rozměr (nebo musí být alespoň pro stejné vozidlo či stejný rozměr ráfku) jako poškozená pneumatika.
 • Nová pneumatika musí být určena pro stejné roční období jako poškozená pneumatika.
 • Každou zakoupenou pneumatiku lze během doby platnosti záruky vyměnit pouze jednou (1).