Úprava štítku pneumatiky v EU

Úprava štítku pneumatiky v EU

Letos došlo v EU ke změně štítku pneumatiky, ale co to znamená pro vás jako prodejce pneumatik? 

Revidovaná verze štítku pneumatiky v EU bude platná od 1. května 2021. To s sebou přinese několik změn ve skutečném obsahu štítku i ve způsobu jeho zobrazení. 

Štítek pneumatiky v EU je povinný pro všechny letní, celoroční a zimní pneumatiky bez hrotů pro osobní automobily, SUV a dodávky prodávané v EU od roku 2012. Pomocí tří klasifikačních kritérií – palivové účinnosti, přilnavosti na mokru a vnějšího hluku – má řidičům usnadnit výběr při nákupu bezpečnějších a úspornějších pneumatik. 

 

Co je nového na štítku pneumatiky v EU po 1. květnu 2021? 

Značení přilnavosti na sněhu a značení přilnavosti na ledu

Třída přilnavosti na mokru a třída palivové účinnosti byly upraveny

Vztahuje se i na pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy

Nový štítek obsahuje tři stejné klasifikace jako dříve. Byly upraveny třídy přilnavosti na mokru a palivové účinnosti tak, aby byly podobné jako u domácích spotřebičů. Prázdné třídy jsou odstraněny a stupnice je od A do E. Kromě toho přichází nový způsob označování hladiny hluku písmeny od A do C, ale úroveň decibelů zůstává stejná jako dříve.   

Nový štítek kromě starých kritérií zavádí značení přilnavosti na sněhu a přilnavosti na ledu. Pneumatika, která je schválena pro náročné sněhové podmínky, má označení přilnavosti na sněhu, a pneumatika, která vyhovuje mezinárodní metodice zkoušek přilnavosti na ledu, má na štítku značku přilnavosti na ledu.  

Nový štítek obsahuje QR kód, který lze naskenovat a zobrazit více informací o pneumatice v EPREL, Evropském registru výrobků s energetickým označením. Štítek pneumatiky je také k dispozici ke stažení a vytištění v EPREL.  

Použití fyzického štítku na povrchu běhounu pneumatik bude rozšířeno na pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy, kde se dosud vyžadovalo uvádět úrovně ze štítku pouze v marketingových materiálech a technických údajích. Značení přilnavosti na ledu není použitelné na pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy. 

Proč došlo ke změně štítku pneumatiky?   

Větší bezpečnost v zimních podmínkách

Vyšší bezpečnost silničního provozu

Nižší emise

Vyšší bezpečnost silničního provozu: Díky novému značení přilnavosti na sněhu a na ledu si řidiči v oblastech s náročnými zimními podmínkami, například ve skandinávských zemích, snáze koupí pneumatiky, které jsou na jejich zimních silnicích bezpečnější.  

Nižší emise: Cílem upraveného štítku je pomoci řidiči zvolit pneumatiky s nižší spotřebou paliva, a tím snížit emise z dopravy.  

Co musíte udělat?

Musí být dobře viditelné

Musí se poskytnout digitálně

Rádi vám pomůžeme

Nové nařízení stanoví, že informace o štítku musí být ve vaší prodejně jasně viditelné. V případě, že pneumatika není v obchodě fyzicky k dispozici, musí být informace poskytnuty digitálně.  

Budeme vás informovat o povinných akcích týkajících se štítku a jeho viditelnosti. 

 

Co pro vás Nokian Tyres dělá?  

Společnost Nokian Tyres, stejně jako dříve, dodává všechny pneumatiky s příslušným štítkem pneumatiky v EU. Také veškeré propagační materiály, které pro vás vyrobíme, budou obsahovat informace o štítku pneumatiky, jak to vyžadují předpisy. Kromě toho zaregistrujeme všechny naše produkty v databázi EPREL.  

Pneumatiky dodané na trh dodavatelem před 1. květnem 2021 nemusí být znovu označeny. Po určitou dobu budou na trhu pneumatiky se starými i novými štítky. 

Objevte ty nejvhodnější pneumatiky pro vás