Správné skladování

Vhodným skladováním může být účinně zpomaleno stárnutí pneumatik.

1. Teplota při skladování
Teplota při skladování by měla být nižší než +25°C, nejlepší je teplota pod +15°C. Kromě toho by měla být ve skladovací prostoře tma. Teploty při skladování vyšší než +25°C a nižší než 0°C mohou ovlivnit vlastnosti gumy a zkrátit celkovou dobu provozní upotřebitelnosti. Skladování v chladu naopak kvalitu výrobků z gumy neovlivňuje.
 
2. Vlhkost
Velmi vysoká vlhkost při skladování není vhodná. Vlhkost vzduchu ve skladovací prostoře by neměla být tak vysoká, aby na pneumatikách kondenzovala voda. Při skladování je třeba dbát na to, aby pneumatiky nebyly vystaveny dešti, cákající nebo kapající vodě atp.
 
3. Světlo
Pneumatiky je třeba chránit před světlem, obzvláště před přímým slunečním světlem a před silným umělým světlem s vysokým UV.
 
4. Kyslík a ozón
Ozón má na pneumatiky velmi škodlivý vliv. Ve skladu se nesmějí nacházet žádné přístroje, které produkují ozón. Takovými přístroji jsou například fluorescenční lampy či rtuťové výbojky, elektrické přístroje s vysokým napětím, elektromotory nebo jiné elektrické spotřebiče, při jejichž provozu by mohly vznikat jiskry nebo tiché elektrické výboje.
 
5. Deformace
Při skladování pneumatik je třeba dbát na to, aby byly dle možnosti umístěny volně. Důležité je, aby nebyly vystaveny žádnému tahu, tlaku nebo deformování. Deformace vzniklé dlouhým skladování mohou způsobit po nafouknutí pneumatiky její prasknutí.
 
6. Rozpouštědla, olej, tuky, teplota
Pneumatiky nesmějí – ani krátkodobě – přijít do styku s rozpouštědly, oleji ani tuky. Pneumatiky by měly být chráněny i před přímým světelným zářením a úlomky, které odlétávají při elektrickém svařování.
 
7. Zacházení s pneumatikami
Nenechávejte pneumatiky padat – například při odebírání z police ve skladu – z větší výšky než 1,5 metru, neboť by mohlo dojít k poškození patky pláště pneumatiky. Typickým následkem je nalomení patky pláště.