Automatický systém monitorování tlaku v pneumatikách, neboli TPMS

Nová směrnice EU zavedla automatické monitorování tlaku pneumatik, neboli TPMS – systém, jako povinný u všech osobních vozů, které jsou prodávány jako nové. Užití TPMS – systému (Tire Pressure Monitoring System) zlepšuje bezpečnost provozu a snižuje spotřebu paliva.

Tlak v pneumatikách má významný vliv na jízdní vlastnosti auta a životnost pneumatiky. Když je tlak v pneumatikách správný, jízdní pohodlí je na vrcholu a pneumatika se přesně řídí, lehce se otáčí, přičemž se šetří palivo.

Systém monitorování tlaku v pneumatikách, splňující požadavky, může být buď aktivní, nebo pasivní. Aktivní systém má samostatné tlakové senzory v každé pneumatice, pasivní systém je založen na systému ABS a jeho interpretaci změn rychlosti otáčení pneumatiky ABS. Rozhodnutí o používání systému udělali výrobci automobilů.

Nařízení EU, týkající se TPMS – systému monitorování tlaku v pneumatikách, vstoupí v platnost 1.11.2014 a dotkne se aut, která jsou typově schválena po listopadu 2012 a všech těch, která budou prodávána po listopadu 2014 jako nová. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky starých aut. Takže, pokud v již používaném registrovaném voze není systém monitorování tlaku, není nutné ho dodatečně instalovat.

Nejčastější otázky na TPMS – systém: http://vianor.cz/info-o-pneumatikach/tpms-system/tpms--faq/