NOVÁ ELEKTRÁRNA NA BIOMASU ZVYŠUJE PODÍL EKOLOGICKÉ ENERGIE

Energetická spotřeba představuje jeden z největších ekologických dopadů při výrobě pneumatik. V roce 2016 jsme jakožto hlavní majitel a investor pomohli vybudovat novou elektrárnu na biomasu ve městě Nokia. S touto továrnou jsme učinili významný krok vpřed v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.  V rámci spolupráce formou joint venture jsme se zapojili do stavby elektrárny na biomasu Nokianvirran Energia, abychom zajistili dodávku ekologicky šetrné a ekonomicky efektivní energie pro naši továrnu ve městě Nokia. Továrnu Nokianvirran Energia vlastní Sähkö Oy (40,3 %), Nokian Tyres plc (32,3 %) a Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4 %).

Nová elektrárna na biomasu zvyšuje podíl ekologické energie


Elektrárna na biomasu zahájila svou výrobu v dubnu 2016. Nová elektrárna využívá primárně místní palivo na bázi dřeva, jako jsou dřevní štěpky a rašelina. Továrna je také vhodná pro spalování vlákniny a kalu z papírny ve městě Nokia. Nová elektrárna snižuje užívání fosilních paliv, jako je zemní plyn, ve prospěch energetických zdrojů místně příslušných danému regionu.

Díky našim investicím do elektrárny na biomasu se podíl obnovitelných zdrojů energie zvýší přibližně o 50 %.