VALIVÝ ODPOR MÁ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, STEJNĚ JAKO NA VAŠE FINANCE

Valivý odpor pneumatik se může hodně lišit. Průměrný 40% rozdíl ve valivém odporu vede k rozdílu ve spotřebě paliva ve výši 5–6 %. Takový rozdíl může vzniknout například mezi pneumatiky, které z hlediska palivové účinnosti spadají do klasifikačních tříd A a F. Proto správná pneumatika šetří jak životní prostředí, tak peníze. S aktuálními cenami může pneumatika s ekonomičtějším valivým odporem na vzdálenosti 40 000 km ušetřit více než 300 eur. Chytrý výběr pneumatik a šetrný jízdní styl také pomáhá snížit emise CO2, které při jízdě vznikají.

Valivý odpor je energie, kterou spotřebují deformace vzniklé při kontaktu pneumatiky s vozovkou. Tyto deformace a množství energie mohou být ovlivněny materiály a stavbou pneumatiky. Mezi faktory, které zvyšují spotřebu energie, patří vysoká teplota, nízký tlak huštění, vysoké zatížení a opotřebení pneumatiky, stejně jako odpor vzduchu a turbulence v důsledku rychlosti.

Valivý odpor ovlivňuje životní prostředí po celou dobu užívání pneumatiky. Nízký valivý odpor snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Valivý odpor se měří pomocí koeficientu valivého odporu: čím vyšší je koeficient, tím těžší je valení pneumatiky. V současné době pneumatiky Nokian Tyres pro osobní vozidla spadají z hlediska palivové účinnosti nejčastěji do klasifikační třídy C. Druhou nejčastější třídou je třída B, přičemž rozsah tříd je od A po G. Nejbližším vývojovým cílem společnosti je právě zvýšení palivové ekonomičnosti produktů.

Pouze 20 až 30 % palivové energie je možné použít k pohybu vozidla. Tato energie se používá k akceleraci a brzdění, ale také pro překonání valivého odporu a odporu vzduchu.