NAŠE VOLBY OVLIVŇUJÍ NAŠE OKOLÍ A SVĚT

Díky pneumatikám je svět v pohybu – vše, co vidíme, když se podíváme kolem sebe, bylo alespoň jednou přepraveno na pneumatikách. Potřebujeme pneumatiky pro přepravu několikrát týdně a pro každodenní život, protože dnešní život by bez pneumatik nebyl vůbec možný. Jaký typ pneumatik používáte pro své každodenní cesty?

CO MŮŽE VAŠE VOLBA ZMĚNIT?

Vaši bezpečnost
- Bezpečnost všech ve vašem vozidle i ostatních účastníků silničního provozu.

Vaši pohodu
- Jízdní komfort a bezstarostnost.
- Míru hlučnosti ve vašem vozidle a v jeho okolí.

Vaše finance
- Spotřebu paliva na každý ujetý kilometr.
- Míru opotřebení pneumatik.
- Stav a odolnost vozovek.

Můžete také ovlivnit
- Spotřebu surovin.
- Celkovou spotřebu energie a paliva.
- Množství odpadu.

CO MŮŽETE UDĚLAT?

Požadovat
- Pneumatiky s nejvyspělejšími bezpečnostními inovacemi.
- Pneumatiky, které jsou tiché.
- Pneumatiky, které byly vyrobeny bez užití toxických či karcinogenních chemikálií.
- Pneumatiky, které byly vyrobené s využitím výhradně čištěných nízkoaromatických olejů.
- Informace o užitých surovinách, pracovních podmínkách výrobců pneumatik a dopadech výroby pneumatik na životní prostředí.

Jezdit rozumně a měnit pozici pneumatik
Spotřebu paliva můžete snížit až o 0,3–0,5 l paliva na 100 km tím, že budete pravidelně kontrolovat tlak huštění pneumatik a vyberete si pneumatiky s nízkým valivým odporem. Životnost pneumatik prodloužíte, pokud v polovině sezóny změníte jejich pozici na vozidle.

Recyklovat
Suroviny použité ve vašich pneumatikách si zaslouží druhý život. To, co vy už nepotřebujete, může být použito někde jinde.

CO DĚLÁME?

Zaměření na bezpečnost
Díky našemu nekompromisnímu vývoji a testování produktů vznikají technické inovace, které zlepšují vlastnosti pneumatik a zvyšují bezpečnost, komfort a ekologičnost jízdy.

Tiché pneumatiky
Po spotřebě paliva představuje hlučnost pneumatiky při jejím užívání druhý nejvýznamnější dopad na životní prostředí. Naše dezény užívají četné inovace snižující hlučnost pneumatiky. Rozmístění bloků pryže, nové typy směsi pryže, výčnělky v podélných drážkách a protihlukové dutiny, to vše snižuje hlučnost pneumatiky.

Čisté suroviny
Jsme celosvětově prvním výrobcem pneumatik, který začal užívat pouze čištěné, nízkoaromatické oleje. Abychom zvýšili přilnavost na ledu a mokrém povrchu, přidáváme do našich směsí pryže obnovitelnou surovinu  – kanolový olej.

Transparentní činnosti
Sledujeme všechny naše činnosti perspektivou udržitelného vývoje. Všichni naši dodavatelé surovin procházejí stejně přísným postupem. V souladu s naší nákupní politikou zahrnuje náš proces zadávání zakázek také závazky dodavatelů vůči životnímu prostředí. Vyžadujeme, aby se naši smluvní partneři zavázali k našim zásadám. Transparentnost se promítá také do podpory férového jednání a nadšení v našem pracovním prostředí a dobrých sousedských vztahů.

Recyklace
V roce 1995 založil Nokian Tyres spolu s dalšími společnostmi v odvětví pneumatik firmu Finnish Tyre Recycling Ltd, aby podpořily centralizovaný sběr a recyklaci pneumatik v celonárodním měřítku. Míra recyklace pneumatik se ve Finsku blíží hodnotě 100 %. V celé Evropě je například 95 % pneumatik recyklováno a nerecyklované pneumatiky se odvážejí na skládky. V Rusku je míra recyklace nízká a Nokian Tyres se aktivně účastní diskusí, jejichž cílem je zlepšení situace. V roce 2015 vedly diskuse k vytvoření nové legislativy ohledně recyklace. Podle nově přijatých zákonů musí být podíl recyklovaných pneumatik v Rusku minimálně 15 % z celkových prodejů pneumatik. Většina recyklovaných pneumatik se využívá pro jejich materiál: jsou rozdrceny nebo granulovány, aby nahradily kamení při stavbě dálnic a ve stavebním inženýrství obecně. Jedním z nejlepších způsobů recyklace pneumatik je jejich protektorování. Přečtěte si více o Finnish Tyre Recycling!

Přebíráme odpovědnost za dopady našich činností a produktů na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti.