Út května 19 05:30 2020 v kategorii Firemní zprávy

DOPADY A OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI NOKIAN TYRES SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ COVID-19

Toto jsou pravidelně aktualizované informace o krocích a situaci společnosti Nokian Tyres v souvislosti s šířením COVID-19.

19. května

Společnost zahájila testování všech zaměstnanců v ruské továrně, aby odhalila možné případy COVID-19 bez příznaků a zajistila tak bezpečnost zaměstnanců v továrně. Očekává se, že testování bude trvat přibližně 3 týdny. Výroba bude probíhat po celou dobu testování.  

11. května

Stavba nového testovacího centra ve Španělsku byla opět spuštěna, a to v postupných krocích v souladu s místními nařízeními. 

5. května

Společnost Nokian Tyres zveřejnila Prozatímní zprávu za období leden–březen 2020 s přehledem opatření souvisejících s COVID-19.

COVID-19 – Shrnutí dosavadních opatření

Opatření týkající se zdraví a bezpečnosti zaměstnanců:

 • Nepřetržité monitorování a komunikovaní stavu COVID-19 ve společnosti.
 • Zavedení zdravotních a bezpečnostních pokynů a postupů v každé zemi.
 • Omezení cestování a návštěv v rané fázi pandemie koncem února.
 • Home-office od poloviny března u většiny zaměstnanců na kancelářských pozicích.
 • Ochranná opatření v továrnách a na prodejnách, jako je separace týmů, aktivní úklid a zvýšená hygiena.

Provozní opatření:

 • Správa pracovního kapitálu: nepřetržité úpravy výrobních kapacit pro zajištění potřebných zásob a zabezpečení dostupnosti; posílené aktivity pro sledování plateb zákazníků.
 • Snížení nákladů práce: spolupráce se zástupci zaměstnanců, udělení dočasného neplaceného volna u zaměstnanců kancelářských i dělnických pozic napříč společností.
 • Dočasně uzavřeny výrobní továrny v Rusku, ve Finsku a v USA. Společnost nyní obnovuje výrobu v zasažených zařízeních a úzce spolupracuje s místními úřady.
 • Snížení platu manažerského týmu ve výši jednoho měsíčního platu.
 • Efektivita nákladů: omezování a posouvání aktivit v roce 2020, snižování diskrečních výdajů.

Finanční opatření:

 • Dividenda 0,79 eur/akcii (2019: 1,58 eur). Výroční valná hromada dále pověřila představenstvo, aby rozhodlo o dodatečné výplatě dividenda v maximální výši 0,79 eur/akcii, která bude rozdělena do jedné nebo více splátek v pozdější fázi, kdy bude společnost Nokian Tyres schopna provést spolehlivější odhad dopadů COVID-19 na její obchodní činnost.
 • Snížení kapitálových výdajů z přibližně 200 milionů eur na přibližně 170 milionů eur v roce 2020.
 • Aktivity prováděné za účelem posílení likvidity společnosti Nokian Tyres, která k 31. březnu 2020 činila 608,9 milionů eur, včetně hotovosti, hotovostních ekvivalentů a nevyčerpaných krátkodobých a dlouhodobých úvěrových linek (424,3 milionů eur ke konci roku 2019).
 • Nokian Tyres dále pracuje na zvyšování likvidity, včetně nových finančních nástrojů.
 • Silná podpora rozvahy

27. dubna

Nokian Tyres plánuje v pondělí 4. května znovu otevřít svou továrnu v USA. Někteří zaměstnanci se vracejí v pondělí 27. dubna. Tento postupný proces opětovného otevírání zahajujeme po důkladném sledování místních i federálních pokynů a na základě nedávných opatření přijatých státem Tennessee, jejichž cílem je znovu nastartovat státní ekonomiku. Ukončí se tak odstávka, která byla zahájena v pátek 27. března.

Níže je aktualizace přístupu společnosti Nokian Tyres k situaci COVID-19 ze dne 27. března.

Aby společnost Nokian Tyres zajistila zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, dočasně zastaví výrobu ve všech svých továrnách.

Uzavření továrny v Daytonu je účinné od pátku 27. března a potrvá minimálně dva týdny. V ruské továrně společnosti Nokian Tyres bude výroba přerušena v pondělí 30. března na dobu jednoho týdne. Nokian Tyres bude zajišťovat dodávky zákazníkům prostřednictvím svých regionálních skladů. Více informací o ruské a americké továrně si můžete přečíst zde.

V pátek 27. března skončila jednání týkající se zaměstnanců společností Nokian Tyres plc, Nokian Heavy Tyres Ltd, Vianor Holding Oy a Vianor Oy sídlících ve Finsku. Výsledkem těchto jednání je naplánováno dočasné neplacené volno všech 1630 zaměstnanců ve Finsku.

Dne 6. dubna bude zahájena dvoutýdenní odstávka továrny Nokia ve Finsku. Tato odstávka, jejímž cílem je ochrana před šířením COVID-19, se bude týkat výroby pneumatik Nokian jak pro osobní, tak pro nákladní vozidla.

V důsledku nákazy COVID-19, která zvýšila nejistotu na trhu s automobily a pneumatikami, se představenstvo společnosti Nokian Tyres plc rozhodlo stáhnout finanční pokyny pro rok 2020, které byly vydány 4. února 2020. Vzhledem k aktuálním nejistotám není představenstvo schopné poskytnout nové pokyny. Více informací si můžete přečíst zde.

Nokian Tyres pečlivě sleduje aktualizace od celosvětových zdravotnických organizací a řídí se pokyny vydanými vládami ve všech zemích, kde působí. Přijímáme veškerá opatření nezbytná k tomu, abychom zaručili bezpečnost našich zaměstnanců. Dočasně jsme pozastavili veškeré služební cesty a požádali naše zaměstnance, aby se neúčastnili osobních pracovních setkání. Ve většině zemí jsme ve všech pozicích, kde to je možné, zavedli práci na dálku. V Rusku se na tento postup připravujeme.

Společnost nařídila osobní karanténu všem zaměstnancům, kteří cestují do oblastí s vysokou mírou nákazy. Všichni zaměstnanci, kteří do takových oblastí cestují pracovně či soukromě, musí 14 dnů po svém návratu zůstat v domácí karanténě.

V Rusku pružně přizpůsobíme objem naší výroby v souladu s celosvětovou poptávkou. Ve Spojených státech jsme odložili nábor nových zaměstnanců do továrny v Daytonu. Situaci pečlivě sledujeme, a jakmile to okolnosti dovolí, opět obnovíme proces nabírání nových zaměstnanců.

Ve Španělsku byly přerušeny stavební práce na novém testovacím centru. Dodavatelé budou v plánovaných pracích pokračovat, jakmile to bude bezpečné. Znamená to ovšem, že tento projekt bude mít určitá prodlení.

V okamžiku propuknutí nákazy v Číně jsme spustili náš celosvětový program kontinuity podnikání a podnikli jsme veškerá opatření, která jsou pod naší kontrolou, abychom zajistili bezpečnost zaměstnanců a dodávky zákazníkům. Strategická odolnost vychází ze silné doručovací sítě Nokian Tyres. Přijali jsme mimořádná preventivní opatření pro zaručení dodávek našim zákazníkům a zakázali jsme návštěvy v našich továrnách.

Ke dni 25. března je nepravděpodobné, že situace ohledně COVID-19 způsobí nedostatek surovin, který by ohrozil výrobu společnosti Nokian Tyres plc. Přijali jsme mimořádná opatření k řízení rizik, abychom snížili riziko v dodavatelském řetězci.

Většina našich dodavatelů surovin funguje normálně. Pociťujeme nicméně zpoždění jak v dodávkách, tak ve veškeré přepravě. Disponujeme však bezpečnostními zásobami, které pro nadcházející týdny pokryjí tato zpoždění. Máme rovněž záložní dodavatele. Situaci aktivně sledujeme a průběžně aktualizujeme její stav.

Žádosti o další informace: Tarja Kuittinen, vedoucí firemní komunikace, tel. +358 10 401 7912