Pá prosince 16 04:54 2022 v kategoriích Zprávy o produktech, Firemní zprávy

SPOLEČNOST NOKIAN TYRES OPĚT NA INDEXU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX – ŘADÍ SE TAK MEZI NEJUDRŽITELNĚJŠÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI OBCHODOVANÉ NA BURZE

Společnost Nokian Tyres byla zařazena na evropský index udržitelného rozvoje Dow Jones Sustainability Europe Index.

„Udržitelnost je jedním z pěti pilířů, na kterých staví strategie společnosti Nokian Tyres, jsme hrdí, že jsme byli zahrnuti na index udržitelného rozvoje Dow Jones Sustainability Index. Stanovili jsme si ambiciózní cíle jak pro snižování emisí skleníkových plynů, tak i pro přirozené zvyšování podílu obnovitelných nebo recyklovaných materiálů v našich pneumatikách, aniž by byla jakkoli ohrožena jejich bezpečnost. Na začátku roku 2023 začínáme v rumunském městě Oradea s výstavbou naší první továrny s nulovými emisemi oxidu uhličitého,“ uvedl Teppo Huovila, vice-prezident pro kvalitu a udržitelnost.

Společnost Nokian Tyres získala v hodnocení S&P Global’s Corporate Sustainability Assessment za rok 2022 (k 18. listopadu 2022) 75 bodů ze 100. Společnost získala stoprocentní hodnocení u tří z dvaceti tří kritérií věnovaných oblastem řízení environmentální a společenské odpovědnosti a správy a řízení podniku, konkrétně se jednalo o kritéria kvalita produktů a řízení stahování produktů z trhu, environmentální reporting a reporting v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost Nokian Tyres také dosáhla ve svém odvětví* nejlepšího výsledku v kategorii bezpečnost a ochrana zdraví při práci (82 bodů; *odvětví = automobilové součástky).

Zařazení do indexu udržitelného rozvoje Dow Jones Sustainability Europe Index znamená, že se společnost řadí k nejudržitelnějším evropským společnostem obchodovaným na burze. Do tohoto evropského indexu udržitelného rozvoje byly vybrány pouze tři společnosti reprezentující výrobce automobilů a automobilových součástek.

Společnost Nokian Tyres je hrdým lídrem v oblasti udržitelnosti. Na cestě k ní se jí už podařilo dosáhnout několika milníků:

  • V květnu 2020 se společnost Nokian Tyres stala prvním výrobcem pneumatik s oficiálně potvrzeními vědecky podloženými cíli pro snižování emisí oxidu uhličitého.
  • V letech 2015-2022 se společnosti Nokian Tyres podařilo snížit emise oxidu uhličitého z výroby o 43 %.
  • Oproti roku 2013 se valivý odpor pneumatik Nokian Tyres snížil v průměru o 8,5 %. Toto číslo odpovídá objemu výfukových plynů, které každoročně vyprodukuje 65 000 aut.
  • Společnost Nokian Tyres se snaží zvýšit do roku 2030 podíl recyklovaných nebo obnovitelných materiálů ve svých pneumatikách až na 50 %.
  • Společnost Nokian Tyres vybuduje jako první firma ve svém odvětví v rumunském městě Oradea továrnu na výrobu pneumatik s nulovými emisemi oxidu uhličitého. Očekávaný začátek komerční výroby pneumatik se očekává na začátku roku 2025.

Index uvádí nejudržitelnější evropské firmy

Index udržitelného rozvoje DJSI Europe zahrnuje firmy, které byly společností S&P Global vyhodnoceny jako lídři v oblasti udržitelnosti. Hodnocení udržitelnosti prováděné společností S&P Global již od roku 1999 sleduje kritéria, která jsou specifická pro dané odvětví a zároveň finančně významná.

Investoři tento index vnímají jako vysoce ceněné komplexní hodnocení udržitelnosti podniku. V letošním roce vychází hodnocení společností především z jejich výsledků za rok 2021. Do indexu jsou každoročně zařazovány pouze přední společnosti reprezentující jednotlivá odvětví. Společnost S&P Global do svého hodnocení zařadila více než 3 500 společností z celého světa.

Další informace o aktivitách společnosti Nokian Tyres v oblasti udržitelnosti najdete na  internetových stránkách společnosti.

 

Fotografie:

Stáhnout fotografie

 

Další informace poskytnou:

Jaroslav Nálevka, PR konzultant, 00420 725 865 874,

[email protected]

 

Zuzana Seidl, PR manažerka Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866,

[email protected]