Čt května 21 03:25 2020 v kategoriích Firemní zprávy, Zprávy o produktech

Nokian Tyres je první pneumatikářskou společností, které byly schváleny její ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů

Nokian Tyres je první pneumatikářskou společností, které iniciativa Science Based Targets (SBTi) schválila její cíle ohledně snižování emisí skleníkových plynů. Cíle, které pokrývají emise skleníkových plynů (GHG) z provozu společnosti Nokian Tyres (oblast 1 a 2*), jsou v souladu s hodnotami snížení emisí tak, aby globální oteplení nepřesáhlo 1,5 °C. Podle nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti klimatu je právě tento výsledek nezbytný, aby se zabránilo nejškodlivějším dopadům změny klimatu.

Společnost Nokian Tyres se zavazuje snížit do roku 2030 emise GHC v následujících kategoriích:

  • Oblast 1 a 2: snížení emisí GHG o 40 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2015.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z nakoupených produktů a služeb o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z přepravy a distribuce produktů mezi výrobcem, prodejcem a koncovým uživatelem o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.
  • Oblast 3: snížení emisí GHG z užívání prodaných produktů o 25 % na tunu pneumatik od výchozího roku 2018.

Ve zprávě iniciativy SBTi byly cíle společnosti Nokian Tyres označeny za ambiciózní.

„Byli jsme již svědky zimy prakticky bez sněhu v jižním Finsku a zavázali jsme se, že budeme přispívat k záchraně zim pro budoucí generace. Za posledních šest let jsme snížili emise skleníkových plynů již o 44 % a naše úsilí pokračuje,“ říká Hille Korhonen, prezidentka a generální ředitelka společnosti Nokian Tyres.

Iniciativa Science Based Targets je založena na partnerství mezi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definuje a podporuje osvědčené postupy při stanovování vědeckých cílů a nezávisle hodnotí cíle firem.

* Oblast 1 = přímé emise, oblast 2 = nepřímé emise ze zakoupené energie.

Stáhnout fotografie

Více informací:

Teppo Huovila, viceprezident pro kvalitu a udržitelnost, tel. +358 10 401 7701

Zuzana Seidl, PR Manager Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866,
[email protected]