Po května 9 12:11 2022 v kategorii Firemní zprávy

AKTUALIZACE INFORMACÍ SPOLEČNOSTI NOKIAN TYRES OHLEDNĚ VÁLKY NA UKRAJINĚ

Společnost urychluje své plány na investice do nových výrobních kapacit v Evropě. Představenstvo změnilo návrh výroční valné hromady týkající se výplaty dividend a snížilo celkové dividendy splatné akcionářům o 106 milionů eur, aby bylo možné financovat nové kapacity.

Nokian Tyres aktualizuje tuto stránku podle vývoje situace.

 

28. dubna 2022

VÁLKA NA UKRAJINĚ ZASTÍNILA VÝSLEDKY PRVNÍHO ČTVRTLETÍ – PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ ZŮSTÁVÁ ZNAČNĚ NEJISTÉ

Společnost Nokian Tyres uspořádala výroční valnou hromadu 28. dubna 2022. Výsledky za první čtvrtletí byly zveřejněny 27. dubna 2022.

Jukka Moisio, prezident a generální ředitel:

„Poslední dva měsíce jsme byli svědky šokujících událostí na Ukrajině. Situaci sledujeme s velikým zármutkem a společně s celým mezinárodním společenstvím jednoznačně odsuzujeme válku, která tolika lidem způsobila nevýslovné utrpení.

Válka na Ukrajině začala koncem února mít dopad také na naše provozní prostředí. Rok však začal vysokou poptávkou po pneumatikách a v období od ledna do března naše čisté tržby ve srovnatelných měnách vzrostly o 21,9 % a provozní zisk jednotlivých segmentů se zlepšil. Důvodem bylo zvýšení cen, které jsme zavedli na široké škále trhů a produktů, abychom vyrovnali vysokou inflaci surovin a jiných nákladů.

V těchto těžkých časech bylo naší hlavní prioritou pomoci našim ukrajinským kolegům a jejich rodinám zůstat v bezpečí a podporovat všechny zaměstnance společnosti Nokian Tyres. Abychom zabezpečili dodávku našich produktů, aktivovali jsme v únoru okamžitě pohotovostní plány, které zahrnovaly dodávání pneumatik blíže našim zákazníkům, zajištění dodávek surovin a převedení výroby vybraných klíčových produktových řad z Ruska do našich jiných továren. Abychom snížili závislost na ruské výrobě a výrobu diverzifikovali, pokračovali jsme v navyšování kapacit v našich továrnách ve Finsku a USA. Zároveň urychlujeme naše plány investovat do nových kapacit v Evropě.

Válka na Ukrajině významně ovlivní naše finanční výsledky v roce 2022, zejména od třetího čtvrtletí. Vzhledem k vysoké nejistotě a dynamickému prostředí není v tuto chvíli možné odhadnout konečný dopad na naši celkovou výkonnost. Sankce mají zásadní dopad na naši schopnost vyrábět pneumatiky v Rusku a tím i na naši schopnost prodávat pneumatiky v Rusku a ve střední Evropě.

Z krátkodobého hlediska se zaměříme na přizpůsobení rychle se měnícímu a velice nejistému provoznímu prostředí, udržení kontroly nad našimi operacemi v Rusku a zajištění cash flow. Máme silné produktové portfolio, a přestože se v krátkodobém horizontu vyskytnou určité potíže, uděláme maximum, abychom zajistili dodávky našich produktů našim zákazníkům. Ve střednědobém horizontu bude jednou z našich klíčových priorit vybudování nových kapacit pro zásobování evropských trhů. Představenstvo zároveň vyhodnocuje dlouhodobé strategické směřování v měnícím se provozním prostředí.

Zvláště bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Nokian Tyres za jejich vytrvalost a nezdolnost v těchto těžkých časech.“

Válka na Ukrajině – shrnutí akcí společnosti Nokian Tyres

24. února Rusko zahájilo válku na Ukrajině, což způsobilo velikou nejistotu z hlediska provozního prostředí a výrobních kapacit společnosti Nokian Tyres.

8. dubna Evropská unie oznámila nové sankce vůči Rusku, které mají dopad na činnost společnosti Nokian Tyres. Sankce zakazují dovoz pneumatik z Ruska do Evropské unie, zakazují vývoz některých surovin z EU do Ruska a omezují přepravu z Ruska a do něj. Sankce mají významný dopad na schopnost společnosti Nokian Tyres vyrábět pneumatiky v Rusku a na její schopnost prodávat pneumatiky jak v Rusku, tak v Evropské unii, zejména pak ve střední Evropě.

V roce 2021 tvořilo Rusko přibližně 20 % čistého prodeje společnosti Nokian Tyres a okolo 80 % pneumatik Nokian Tyres pro osobní vozidla bylo vyrobeno v Rusku. Ze surovin, které byly použité pro pneumatiky vyrobené v Rusku, pocházela přibližně polovina z území mimo Rusko. Dostupnost surovin a jejich logistika bude mít významný dopad na schopnost společnosti pokračovat ve výrobě pneumatik v Rusku.

Nokian Tyres urychluje své plány na investice do nových výrobních kapacit v Evropě a pokračuje ve zvyšování výrobní kapacity ve svých továrnách ve finském městě Nokia a americkém městě Dayton. Podle plánu se budou v budoucnu všechny pneumatiky prodávané v severských zemích vyrábět v Nokii a všechny pneumatiky prodávané v Severní Americe budou vyráběny v Daytonu a v Nokii.

Segment těžkých pneumatik (Nokian Heavy Tyres) není zákazem dovozu pneumatik z Ruska do EU ovlivněn, protože všechny těžké pneumatiky Nokian Tyres se vyrábějí ve Finsku. Prodej a distribuce těchto pneumatik v rámci Ruska byl kvůli válce pozastaven. Společnost Nokian Tyres nikdy neprodávala žádné pneumatiky ruské armádě a Ruská federace není zákazníkem společnosti Nokian Tyres.

Společnost Nokian Tyres přijala aktivní opatření, aby zvládla dopady války na Ukrajině na její zaměstnanci a obchodní činnost, mezi jinými například:

Zdravotní a bezpečnostní opatření

- Průběžná komunikace o situaci v organizaci a poskytování podpory zaměstnancům Nokian Tyres.
- Každodenní kontakt s ukrajinskými kolegy, abychom jim a jejich rodinám pomohli zůstat v bezpečí.
- Poskytování darů na humanitární úsilí na Ukrajině.

Provozní opatření

- Zajištění souladu s platnými sankcemi.
- Zřízení týmu krizového řízení a aktivace pohotovostních plánů, aby se omezily provozní a finanční dopady. Tyto plány zahrnovaly dodávání pneumatik blíže našim zákazníkům, zajištění dodávek surovin do továren a převedení výroby vybraných klíčových produktových řad z Ruska do Finska a USA.
- Péče o zaměstnance a management na Ukrajině a v Rusku.
- Zajištění kontroly aktiv v Rusku (31. března 2022: 476,1 milionu eur).
- Zastavení investic do ruské výroby a zastavení všech prodejů a distribuce těžkých pneumatik v rámci Ruska.
- Urychlení plánů na diverzifikaci výroby tak, že investujeme do nových výrobních kapacit v Evropě a pokračujeme v navyšování kapacit pneumatik pro osobní vozidla v našich továrnách ve Finsku a USA.
- Zavedení nákladových opatření tak, že omezujeme a odkládáme neprioritní aktivity a snižujeme diskreční výdaje.

Finanční opatření

- 30. března se představenstvo rozhodlo změnit svůj návrh na výplaty dividend na výroční valné hromadě konající se dne 28. dubna 2022, a to z 1,32 eur za akcii na 0,55 eur za akcii (2021: 1,20 eur). Nový návrh dividend snižuje celkové dividendy splatné akcionářům o 106 milionů eur, aby bylo možné financovat nové kapacity.
- Přijetí opatření k zajištění likvidity a finanční flexibility společnosti.
- Využití silné rozvahy k podpoře společnosti v těžkých časech.

 

Průběžnou zprávu za období leden až březen 2022 je možné si přečíst zde: Průběžné a pololetní finanční zprávy a účetní uzávěrky / Nokian Tyres