Uvedené adresy jsou současně „Seznam míst zpětného odběru dle požadavků zákona 185/2001 Sb., o odpadech“.