Declaration agreement

Souhlasím, aby společnost Nokian Tyres s.r.o, se sídlem Praha 4, V Parku 2336/22, PSČ 148 00, IČ 457 94 375 spravovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje uvedené v dotazníku a přiložených souborech v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento souhlas poskytuji pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání (až do mého písemného odvolání), případně dál jako o zaměstnanci společnosti Nokian Tyres s.r.o. Potvrzuji, že údaje uvedené v dotazníku a přiložených souborech jsou přesné a pravdivé.

Prohlašuji, že jsem obeznámen/a se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ potvrzujete, že souhlasíte s předešlým textem prohlášení a jeho podmínkami.

DECLARATION - Consent jobseekers

I agree that company Nokian Tyres s.r.o., located in Prague 4, V Parku 2336/22, postal code 148 00, Identification Number 457 94 375 manage, process and store my personal data provided in the questionnaire and attached files in accordance with law no. 101/2000 Coll., on personal data protection.

This consent is provided for the purpose of maintaining a database of job seekers (until my written appeal), or continue as an employee of Nokian Tyres s.r.o.. I certify that the information provided in the questionnaire and attached files are accurate and truthful.

I declare that I am familiar with my rights in connection with access to information and protection of information in accordance with Sections 12 and 21 of the Act no. 101/2000 Coll., On personal data protection.

By clicking on "I Agree" on the job application form you agree with the previous text of a statement and its terms.