Pá října 6 10:53 2023 v kategorii Firemní zprávy

Společnost Nokian Tyres se zavázala chránit Baltské moře – Cílem je snížení ekologické zátěže námořní dopravy

Společnost Nokian Tyres poskytuje Akční skupině pro Baltské moře (BSAG) svůj závazek pro Baltské moře na roky 2023–2026. Závazek společnosti Nokian Tyres je zaměřen na spolupráci v rámci iniciativy BSAG nazvané Akce proti odpadu z lodí. Cílem této iniciativy je vytvořit provozní model, který umožní odpadní vody z nákladních lodí vypouštět přímo v přístavu a tak zajistit využití živin díky technologickým možnostem oběhového hospodářství.

„Vypouštění odpadních vod z nákladních lodí do moře je stále legální a mnozí přepravci možná ani nevědí, že odpadní vody z jejich přepravy tak s největší pravděpodobností končí v Baltském moři. Chceme jít příkladem a tím přispět ke změně této praxe. Vypouštěním odpadních vod z námořní přepravy na pevninu se snižuje nejen ekologická zátěž našeho dodavatelského řetězce, ale současně tak přispíváme k našim snahám o ještě větší udržitelnost,“ říká Teppo Huovila, viceprezident pro kvalitu a udržitelnost společnosti Nokian Tyres. 

„V rámci tohoto závazku požadujeme, aby nákladní lodě na základě přímých smluv s přepravními společnostmi vypouštěly odpadní vody do přijímacích zařízení ve finských přístavech. Dopravcům rovněž doporučujeme, aby se při manipulaci s naším nákladem řídili stejnými zásadami. Akce proti odpadu z lodí je jedním z kritérií ovlivňujících výběr dopravců v našich budoucích výběrových řízeních pro přepravu zboží,“ říká Huovila. 

Globální společnost může uplatňovat vliv i mimo Finsko a Baltské moře 

Společnost Nokian Tyres  tak svým závazkem podporuje oběhové hospodářství, pokud jde o lodní odpad. Tím zvyšuje informovanost lodních společností a dopravců o možnostech vypouštění odpadních vod nejen ve finských, ale i v dalších přístavech v Baltském moři. Kromě toho tak zvyšuje povědomí o možnostech oběhového hospodářství u vlastních smluvních partnerů, zajišťujících námořní přepravy i mimo Baltské moře. 

„Společnost Nokian Tyres přepravuje náklad na všech nejdůležitějších světových námořních trasách, takže tento závazek ovlivňuje provoz několika přepravních společností, lodí a přístavů. Opatření společnosti Nokian Tyres mají sloužit jako příklad a tím podnítit i ostatní společnosti námořní dopravy, které využívají námořní dopravu, k prosazování zodpovědnější lodní dopravy,“ říká Mia Hytti, projektová manažerka námořní dopravy BSAG. 

Akční skupina pro Baltské moře je nezisková nadace založená ve Finsku v roce 2008, jejímž cílem je snaha obnovit správnou ekologickou rovnováhu Baltského moře v měnících se klimatických podmínkách. Více se o závazku společnosti Nokian Tyres pro oblast Baltského moře najdete na webových stránkách BSAG. společnost

Nokian Tyres podporuje činnost skupiny BSAG každoročním darem v rámci svého závazku v oblasti Baltského moře.

 

Fotografie: 

Stáhnout fotografie

 

Další informace: 

Teppo Huovila, viceprezident pro kvalitu a udržitelnost
Tel.: +358 10 401 7701

[email protected]

 Jaroslav Nálevka, PR konzultant, McCann Prague, tel.: +420 725 865 874,

[email protected] 

Zuzana Seidl, PR manažerka Nokian Tyres CE, tel.: +420 603 578 866,

[email protected]

 

Twitter  I YouTube I Facebook I LinkedIn I Instagram 

Společnost Nokian Tyres vyvíjí a vyrábí prémiové pneumatiky pro lidi, kteří si cení bezpečnosti, udržitelnosti a předvídatelnosti. Naším cílem je umožnit světu jezdit chytřeji. Inspirováni naším skandinávským dědictvím vyrábíme inovativní produkty pro osobní a nákladní automobily a těžkou techniku, které vám zajistí klid za všech jízdních podmínek. Náš řetězec Vianor poskytuje služby pneuservisu a autoservisu. V roce 2022 činily čisté tržby našich segmentů 1,350 milionů EUR. Na konci roku 2022 jsme zaměstnávali přibližně 3 300 profesionálů. Společnost Nokian Tyres je kótována na burze Nasdaq Helsinki. Další informace: www.nokiantyres.cz