Čt září 27 10:00 2018 v kategorii Firemní zprávy

Nokian Tyres byl opět zařazen do světového indexu udržitelnosti DJSI a zároveň byl vybrán do evropského indexu DJSI

Nokian Tyres byl opět zařazen do Dow Jonesova světového indexu udržitelnosti DJSI. Společnost byla rovněž vybrána pro přesněji definovaný evropský index DJSI. Ve 20 z 21 kritérií, která byla hodnocena v roce 2018, bylo skóre společnosti Nokian Tyres vyšší, než byl průměr v sektoru automobilových komponentů.

Nokian Tyres byl opět zařazen do světového indexu udržitelnosti DJSI a zároveň byl vybrán do evropského indexu DJSI

„Jsem hrdá na naše zaměstnance a každého, kdo svou odhodlanou prací přispěl k tomu, že jsme získali opět své místo ve světovém indexu DJSI a byli jsme zahrnuti do evropského indexu DJSI. V loňském roce jsme pracovali na naší firemní kultuře a pracovních postupech, stejně jako na různých aspektech korporátní udržitelnosti. Udržitelný rozvoj tvoří základ všech našich činností,“ říká Hille Korhonen, prezidentka a generální ředitelka společnosti.

Nokian Tyres nepřetržitě pracuje na lepší korporátní udržitelnosti z hlediska svých produktů, činností a celého odvětví pneumatik. Od roku 2012 společnost zveřejňuje zprávy o udržitelnosti v souladu s mezinárodními směrnicemi GRI. V květnu 2018 se Nokian Tyres připojil k iniciativě Science Based Targets. Společnost si stanovila za cíl v porovnání s rokem 2013 snížit valivý odpor své produktové řady o 7 % a snížit tak emise CO2 v silniční dopravě o 500 milionů kg. Tohoto cíle společnost dosáhla s dostatečným předstihem již v roce 2017. Předčasné dosažení cíle jasně dokazuje, že Nokian Tyres usilovně pracuje na zvyšování ekologičnosti svých produktů se zachováním maximální bezpečnosti.

„Jednou z důležitých oblastí našich snah týkajících se udržitelnosti bude v nadcházejících letech naše nová továrna v Americe. S novou továrnou chceme být průkopníky také z hlediska udržitelnosti,“ říká H. Korhonen.

Nokian Tyres bude pokračovat v práci na všech aspektech své korporátní udržitelnosti. Společnost chce jít příkladem pro celé odvětví pneumatik a chce pomoci vytvořit přidanou hodnotu pro lidi, ekonomii i životní prostředí.

Seznam celosvětově nejvíce udržitelných společností – včetně Nokian Tyres

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) je každoroční nezávislé posouzení udržitelnosti u veřejně obchodovaných společností, které uskutečňuje společnost Swiss RobecoSAM. Pro investory se jedná o vysoce ceněné a komplexní hodnocení trvale udržitelného podnikání. RobecoSAM hodnotí udržitelnost na základě finančních, sociálních a ekologických kritérií. Nezávislé hodnocení od mezinárodní společnosti poskytuje zainteresovaným stranám – zákazníkům, investorům a zaměstnancům – spolehlivý popis činnosti společností z hlediska udržitelnosti.

V roce 2018 přizvala společnost RobecoSAM téměř 3500 celosvětově největších veřejně obchodovaných firem ze 47 zemí k účasti na hodnocení udržitelnosti. Na základě tohoto hodnocení bylo nejlepších 10 % společností zařazeno do indexu jakožto nejvíce udržitelné společnosti na světě.

Více informací o činnosti Nokian Tyres z hlediska udržitelnosti

Stáhnout fotografie: www.nokiantyres.com/sustainabilityphotos

Více informací:

Jaroslav Nálevka, PR manager McCann Prague, 00420 725 865 874, [email protected]

Zuzana Seidl, PR manager Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866, [email protected]