PODÍLÍME SE NA VÝZKUMU POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ MIKROPOLYMERŮ

Motorová vozidla představují jeden ze zdrojů mikroplastů, které končí v mořích a dalších vodních plochách. V kontextu pneumatik je termín "mikroplasty" poněkud zavádějící, protože pneumatiky obsahují spíše pryž než plasty. Nicméně jak plasty, tak pryž jsou polymery.

Výzkum mikropolymerů


Četné publikace řadí prach, který vzniká při kontaktu pneumatik s vozovkou, tedy částice z opotřebení pneumatik a silničního povrchu, mezi mikropolymery či mikroplasty. Ze vzniklých částic pochází téměř polovina z pneumatik a druhá polovina z vozovky. Protože jsou částice relativně těžké, většina z nich se usazuje podél silnic, malá část zůstává ve vzduchu a některé se dostanou do vodních ploch prostřednictvím dešťové vody.

Jakožto výrobce pneumatik jsme zodpovědní za bezpečnost našich produktů. Tření mezi pneumatikou a vozovkou představuje významný bezpečnostní faktor a od pneumatiky je vyžadována dobrá přilnavost. Toto tření ovšem zároveň vede k opotřebení pneumatiky a silnice a ke vzniku opotřebených částic. Při vývoji pneumatik usilujeme o nejlepší možnou kombinaci odolnosti vůči opotřebení s přilnavostí a bezpečnostními vlastnostmi tak, abychom optimalizovali vlastnosti pneumatiky z hlediska silniční bezpečnosti a ekologičnosti.

Je třeba další výzkum

Současný výzkum ukázal, že ve sladkovodních plochách mohou částice v sedimentech představovat nízké riziko pro některé vodní organismy. Nicméně je zapotřebí realizovat další výzkumy, které stanoví, zda částice ve vodě poškozují ekosystém nebo lidské zdraví.

Jedním z významných aspektů snížení škodlivých vlivů řízení je, jak můžeme zabránit emisím částic z dopravy či jak je z pohledu infrastruktury regulovat ekologicky šetrnějším způsobem. Oblastmi pro zlepšení mohou být například kanalizační systémy, příkopové hráze nebo čistírny odpadních vod.

Aktivně sledujeme studie na toto téma a účastníme se externích studií, které provádí ETRMA a další organizace. Nejnovější studie ETRMA Cardno bude vydána počátkem roku 2018. Probíhající výzkum částic, které vznikají opotřebením pneumatik a vozovky, a obecně mikroplastů je komplexnější než kdykoliv předtím. Jsou nezbytné spolehlivé průzkumy a laboratorní testy, které umožní porozumět přírodě, škodlivým vlivům a pohybu částic, protože mnoho současných výzkumů je založeno na matematických modelech a výpočtech.

Usilujeme o nepřetržité zdokonalování a vývoj našich produktů a činností, aby byly ekologicky ještě šetrnější. Bezpečnost a zdraví člověka bereme velice vážně. Pokud budoucí výzkum ukáže, že jsou mikropolymery škodlivé, budeme odpovídajícím způsobem reagovat a hledat nová řešení.