PÉČE O BIODIVERZITU

Biologickou rozmanitost jsme vždy považovali za součást našich ekologických snah, i když jsme je nikde specificky neuváděli. Přestože naše aktivity mají nepatrný přímý vliv na biodiverzitu, rozhodli jsme se tyto aspekty ještě lépe zohlednit. Začali jsme zkoumat biodiverzitu v naší lokalitě ve městě Nokia a tento průzkum jsme poté rozšířili na naše továrny v Rusku a testovací dráhu v Ivalu. V budoucnosti se zaměříme také na prodejny Vianor a naši testovací dráhu ve městě Nokia. Důkladný průzkum v rámci celého koncernu usnadní zohlednit biologickou rozmanitost také na strategické úrovni. Podle současného sledování nemá Nokian Tyres na biodiverzitu žádný přímý dopad.

Šedivě označené obrázky představují ekosystémové služby, které využíváme. Pro naši aktivitu je nezbytný přírodní kaučuk a další suroviny, při výrobě využíváme různých forem energie,  při našich procesech potřebujeme chladicí vodu a zastavujeme půdu našimi továrnami a testovacími tratěmi.

Střední část s oranžovými popisky ukazuje nejvýznamnější ekologické dopady naší výroby, které se snažíme minimalizovat. Zároveň představuje ekosystémové služby, které chceme obzvláště udržet.

Ve spodním řádku jsou uvedené potenciální dopady naší výroby na biodiverzitu blízkého prostředí. Obrázky ukazují ohrožené druhy, které žijí v blízkosti našich výrobních závodů ve městě Nokia: na dolním toku řeky Nokianvirta žije bolen dravý a perlorodka říční, v blízkosti naší testovací tratě Nokia hnízdí potáplice malá. Naše testovací trať ve finském Laponsku v Ivalu se nachází v blízkosti oblasti sobích stád. Usilujeme o to, abychom minimalizovali náš dopad na naleziště těchto druhů. Chceme se podílet na zachování plné rozmanitosti přírody pro budoucí generace.